ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ:ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ:ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ / GREEK LANGUAGE III:MODERN GREEK
ΚωδικόςΓΛΩ303
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000725

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 251
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ:ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600056901
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΑΜΒΡΑΖΗΣ/ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(Α-ΜΑ)Γεώργιος Παπαναστασίου, Νικόλαος Αμβράζης
2. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/ΑΜΒΡΑΖΗΣ(ΜΕ-Ω)Νικόλαος Αμβράζης

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 101 (133)
ΗμερολόγιοThursdsay 08:30 to 11:00
ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α (119)
ΗμερολόγιοWednesday 08:30 to 11:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: (α) Να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές γραμματικές δομές της γλώσσας τους (β) Να αναπτύξουν κριτική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο αυτές παρουσιάζονται στις γραμματικές και γραμματικές περιγραφές της νέας ελληνικής (γ) Να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο η νέα ελληνική γλώσσα προέκυψε από την αρχαία (δ) Να συνειδητοποιήσουν βασικές διαφορές μεταξύ της αρχαίας και της νέας ελληνικής (ε) Να βοηθηθούν στο να διδάξουν την αρχαία και τη νέα ελληνική, και κυρίως τη γραμματική των δύο αυτών διαφορετικών γλωσσικών μορφών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η συγχρονική και διαχρονική περιγραφή της Νέας Ελληνικής. Σε διαχρονικό επίπεδο εξετάζεται η διαμόρφωση της κοινής νέας ελληνικής σε φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό και λεξιλογικό επίπεδο, π.χ. με ποιες διαδικασίες προέκυψε το φωνολογικό της σύστημα από αυτό της αρχαίας ελληνικής, πώς το κλιτικό σύστημα της αρχαίας μετεξελίχθηκε στο κλιτικό σύστημα της νέας, τι αλλαγές συνέβησαν σε συντακτικό επίπεδο και πώς διαμορφώθηκε το νεοελληνικό λεξιλόγιο. Επίσης, εξετάζεται ο τρόπος διαμόρφωσης και βασικά χαρακτηριστικά των νεοελληνικών διαλέκτων. Σε συγχρονικό επίπεδο εξετάζονται βασικές πτυχές του γραμματικού συστήματος της Ελληνικής, όπως το φθογγικό της σύστημα, με ιδιαίτερη αναφορά στη συνύπαρξη του λόγιου και λαϊκού υποσυστήματος, η ονοματική και ρηματική κλίση με έμφαση στην κατηγοριοποίηση των ουσιαστικών σε κλιτικές τάξεις και τη ρηματική όψη, οι διαδικασίες σχηματισμού (σύνθετων) λέξεων, κτλ. Η συνδυασμένη συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση της γλώσσας βοηθάει τον μέλλοντα εκπαιδευτικό να συνειδητοποιήσει (και να εφαρμόσει, αργότερα), τρόπους διδασκαλίας της ελληνικής και ιδιαίτερα της γραμματικής της.
Λέξεις Κλειδιά
νέα ελληνική γλώσσα, φωνητική, μορφολογία, σύνταξη, μεσαιωνική ελληνική γλώσσα, αρχαία ελληνική γλώσσα, γλωσσική αλλαγή, γλωσσικό ζήτημα, νεοελληνικές διάλεκτοι, διδασκαλία της ελληνικής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,5
Εξετάσεις702,5
Σύνολο1124
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μ. Τριανταφυλλίδης κ.ά., Νεοελληνική γραμματική της δημοτικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2008. D. Holton, P. Mackridge, Ει. Φιλιππάκη, Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, Πατάκης, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Browning R., Η ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα [Μετάφραση Μαρία Κονομή από τη β΄ έκδοση του πρωτότυπου Medieval and Modern Greek, Cambridge 1983 (α΄ έκδοση Λονδίνο 1969)], Αθήνα 1991. Horrocks G., Ελληνικά: Ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της [Εισαγωγή – Μετάφραση Μ. Σταύρου & Μ. Τζεβελέκου από το πρωτότυπο Greek: A History of the Language and its Speakers, London 1997], Αθήνα 2006. Τριανταφυλλίδης Μ., Νεοελληνική Γραμματική: Ιστορική Εισαγωγή, 3ος τόμος των Απάντων του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, (1938), Ανατύπωση με διορθώσεις, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1983.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2017