ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ / FOREIGN LANGUAGES IN GREECE: FOREIGN LANGUAGE EDUCATIONAL POLICY-INTEGRATION IN THE EDUCATIONAL SYSTEM-FOREIGN LANGUAGE TEACHER EDUCATION
Τίτλος στα ΓερμανικάFremdsprachen in Griechenland: Fremdsprachliche Ausbildungspolitik–Integration in dem Bildungssystem-Akademische Fremdsprachenlehrerausbildung
ΚωδικόςΕΠ0419
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΕΠΙΛΟΓΕΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ 1
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280011664

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 142
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 165
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600057871
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν: 1. Συνειδητοποιήσει ότι η καθιέρωση των τριών Ξένων Γλωσσών στην Ελληνική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μετά από χρονοβόρες διαδικασίες 2. Αντιληφθεί ότι η καθιέρωση των ξένων γλωσσών στην εκπαίδευση υπαγορεύτηκε από τις παγκόσμιες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικράτησαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως μετά τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1992. 3. Κατανοήσει ότι η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ήταν αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής και της συνακόλουθης Ελληνικής ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής. 4. Αντιληφθεί τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων από το 1951 ως το 2010. 5.Τη δυνατότητα να επιλέξουν και να εκπονήσουν μια επιστημονική εργασία με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Ξένες γλώσσες στην Ελλάδα: Ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική-Ένταξη στην εκπαίδευση-Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση των ξενόγλωσσων Εκπαιδευτικών -Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διερευνήσει γενικότερα το θέμα της ένταξης της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αναλυτικότερα εξετάζονται οι εξής ενότητες: η ελληνική ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική από τη μεταρρύθμιση του 1929 ως το 2010, η ευρωπαϊκή γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική, η ένταξη της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των καθηγητών Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Ω/Ε=3 από το 1929 ως το 2010
Λέξεις Κλειδιά
Ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική, ένταξη των ξένων γλωσσών στην εκπαίδευση, εκπαίδευση των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Εξετάσεις
Άλλο / Άλλα
Σύνολο783,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
-Αξιολόγηση: Γραπτή εξέτaση σε θέματα ανοικτής απάντησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αντωνίου, Χρ. Ξένες Γλώσσες στην Ελληνική Εκπαίδευση: ξενόγλωσση πολιτική και εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Ζυγός 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Βρεττός, Ι./Καψάλλης, Αχ. Αναλυτικά προγράμματα: θεωρία έρευνα και πράξη. 4η έκδοση. Αθήνα: 2009. -ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Τόμ. Β΄. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ 2002.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-02-2018