ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / METHODOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
ΚωδικόςΓλ3-326
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007734

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600059565

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 107 (126)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 11:00 έως 13:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Γλ3-225 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γλ 3-225: Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 1. Να εξοικειωθούν με την ορολογία που σχετίζεται με τα μοντέλα διδασκαλίας 2. Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εξέλιξη των μεθόδων διδασκαλίας και τη σχέση τους με τις θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης 3. Να εμβαθύνουν στα χαρακτηριστικά των πιο πρόσφατων διδακτικών προσεγγίσεων και μεθόδων 4. Nα αναπτύξουν την κριτική ικανότητα αξιολόγησης των διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του Γλ 3-225 και έχει στόχο να παρουσιάσει στους/στις φοιτητές/ήτριες προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας που επικράτησαν τα τελευταία 30 χρόνια και οι οποίες βασίστηκαν σε θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης. Η Μεθοδολογία αφορά την εφαρμογή των στόχων μάθησης μέσω διδακτικών διαδικασιών. Βασίζεται στις αρχές που πηγάζουν από θεωρίες της γλώσσας, καθώς και από θεωρίες εκμάθησης και χρήσης της γλώσσας. Καθώς η γνώση των διδακτικών μεθόδων αποτελεί τη βάση της διδασκαλίας, το μάθημα στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ήτριες να κάνουν επιλογές στη διδακτική πράξη λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους τις θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης και τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους.
Λέξεις Κλειδιά
μέθοδοι διδασκαλίας, audiolingualism, suggestopedia, TPR, Επικοινωνιακή Προσέγγιση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση powerpoint για τις διαλέξεις Χρήση email για την επικοινωνία με τους φοιητές/τις φοιτήτριες Χρήση eclass όπου 'ανεβαίνει' το υλικό της διδασκαλίας, οι διαφάνειες, ασκήσεις πρακτικής και αξιολόγησης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1174,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Brown, D.H. 1994. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. USA: Prentice Hall Regents. (Chapter 4) Brown, D.H. 2000. Principles of Language Learning and Teaching. USA: Prentice Hall Regents. (pp. 95-100) Brumfit, C.J. 1984. Communicative Methodology in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Celce-Murcia, M. 2001. Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston, MA: Heinle & Heinle. Frey, K. 1998. Η «Μέθοδος Project». Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Littlewood, W. 1981. Communicative Language Teaching. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Larsen-Freeman, D. 1986. Techniques and Principles in Language Teaching. England: Oxford University Press. Nunan, D. 1991. Language Teaching Methodology: a Textbook for Teachers. Englewood Cliffs: NJ. Prentice Hall. Richards, J. & W. Renandya 2002. Methodology in language teaching. An anthology of current practice. Cambridge: CUP. (Chapters 9 & 10) Rossner, R. & Bolitho, R. 1990. Currents of Change in English Language Teaching. Oxford: Oxford University Press. (pp. 47-117) Ruiz de Zarobe, Y. & Jimenez Catalan, R.M. (eds) 2009. Content and Language Integrated Learning. Evidence form Research in Europe. England: Multilingual Matters. Stern, H.H. 1983. Fundamental Concepts of Language Teaching. England: Oxford University Press Van Ek, J.A. 1979. The Threshold Level. London: Longman. Willis, D. 1990. The Lexical Syllabus. London: Collins ELT. Willis, J. 1996. A Framework for Task-Based Learning. Harlow, U.K.: Longman.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-02-2020