Johann Gottlieb Fichte. Ο Προορισμός του ανθρώπου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςJohann Gottlieb Fichte. Ο Προορισμός του ανθρώπου / Johann Gottlieb Fichte, Man’ s Destination
ΚωδικόςΦ358
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Πενολίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280009498

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΦιλοσοφίαΥποχρεωτικό Κατ' Επιλ. ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςJohann Gottlieb Fichte. Ο Προορισμός του ανθρώπου
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600068025
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της φιλοσοφικής έρευνας Να μάθουν διάφορους τρόπους συλλογής βιβλιογραφικών δεδομένων Να ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά Να εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία φιλοσοφικών έργων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στον Προορισμό του Ανθρώπου του Johnn Gottlieb Fichte περιλαμβάνονται τρία βιβλία, τα οποία περιγράφουν τρεις διαφορετικούς προσανατολισμούς της φιλοσοφικής σκέψης: Η αμφιβολία, η Γνώση και η Πίστη. Το πρώτο βιβλίο παρουσιάζει τις θεμελιώδεις παραδοχές του Καρτεσιανισμού εν γένει, ο οποίος εν συνόλῳ λαμβανόμενος εισηγείται ένα σύστημα ετεραρχίας, ήτοι υποτέλειας της ανθρώπινης νόησης σε ξένες προς αυτήν αρχές. – Το εναρκτήριο ερώτημα του δευτέρου βιβλίου αφορά στην έννοια του νοούντος εγώ, το οποίο σε αντιδιαστολή προς την παραπάνω θεώρηση δεν τίθεται ως πράγμα (res cogitans) αλλά ως πράξη ελευθερίας. Η φιλοσοφία στην οποία εδράζεται το συνολικό επιχείρημα του δευτέρου βιβλίου είναι ο καντιανός Κριτικισμός, ο οποίος συνταυτίζει το Είναι με την παράσταση. Κατά τον Fichte, ο Κριτικισμός έχει ως αναγκαία συνέπεια την απώλεια του Είναι και, ως εκ τούτου, οδηγείται στον Σκεπτικισμό. – Το τρίτο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο η Πίστη, αναλαμβάνει, ακριβώς, να καταδείξει ότι το χαμένο Είναι του καντιανού Κριτικισμού επανακτάται μόνο στο πλαίσιο της αυτοτέλειας της ηθικής πράξης.
Λέξεις Κλειδιά
γνώση, βούληση, ελευθερία, αυτοσυνείδηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Εξετάσεις100,4
Σύνολο1305,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση και συγγραφή πρακτικών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Johann Gottlieb Fichte, Ο Προορισμός του ανθρώπου, Πρόλογος, εισαγωγή, μετάφραση: Θεόδωρος Πενολίδης, εκδ. ΚΡΑΤΕΡΟΣ 2010
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Glauben und Wissen oder die Reflexionsphilosophie der Subjectivität, in der Voll¬ständigkeit ihrer Formen, als Kantische, Jacobische, und Fichtesche Philosophie. Kritisches Journal der Philoso¬phie, Tübingen 1802. Πρβλ. επίσης, ο ίδιος, Glauben und Wissen oder die Reflexionsphilosophie der Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie, εκδ. Felix Meiner, Hamburg, 1962. Unveränderter Abdruck aus: G. W. F. Hegel, Erste Druckschriften; hrsg. von G. Lasson, Leipzig 1928. Georg Lasson, Johann Gottlieb Fichte und seine Schrift über die Bestimmung des Menschen, Eine Betrachtung des Weges zur geistigen Freiheit, εκδ. Trowitzsch, Berlin 1908. A. W. Schäfer, «Der Lebenswert der Fichteschen Philoso¬phie», στο: Die Hilfe, Wochenschrift für Politik, Literatur und Kunst. Jg. 20, Nr. 5, 29. Januar, S. 78 f., Berlin 1914. Kuno Fischer, Fichtes Leben, Werke und Lehre, 4. αναθεωρ. έκδ. Winter, Heidelberg 1914. Xavier Léon, Fichte et son temps. Vol. 1. 2, 1. 2, 2, Paris, A. Colin, 1927-1958. Paris, Armand Colin, 1954-1959. Fritz Medicus, Fichtes Leben, 2. βελτιωμ. Έκδοση, εκδ. Felix Meiner, Leipzig 1922. Nicolai Hartmann, Die Philosophie des deutschen Idealis¬mus, I. μέρος: Fichte, Schelling und die Romantik, εκδ. de Gruyter, Berlin 1923. Heinz Heimsoeth, Fichte, εκδ. E. Reinhardt (Druck von M. Müller und Sohn) München 1923. Emanuel Hirsch, Die idealistische Philosophie und das Chri¬stentum, εκδ. C. Bertelsmann, Gütersloh 1926. Max Wundt, Johann Gottlieb Fichte, Stuttgart 1927. Ο ίδιος, Fichte-Forschungen, Stuttgart 1929, εκδ. Friedrich Frommann, 1976. Ausgabe/Format Buch: Faksim,-Neudr. der Ausg. Stuttgart 1929. Ferdinand Endreß, J. G. Fichtes Schrift «Die Bestimmung des Menschen», Ein Beitrag zu ihrer Interpretation und Kritik, εκδ. Weilburg, Gießen 1930. Dissertation: Gießen, Phil. Diss., 1930. Wolfram Steinbeck, Das Bild des Menschen in der Philoso¬phie Johann Gottlieb Fichtes, Untersuchungen über Per¬sönlichkeit und Nation, εκδ. Hoheneichen-Verl., [Eher], München 1939. [Dissertation: Berlin, Phil. Hab.-Schr., 1938]. Paolo Guido di Sambuco, «J. G. Fichte. La missione dell' uomo», στο: Giornale di Metafisica. Jg. l, H. 3, S. 233 f. Genova 1946. Fritz Goette, «Ansätze zum Erfassen des Reinkarnationsgedankens bei Johann Gottlieb Fichte», στο: Die Drei, Mo¬natsschrift für Anthroposophie, Dreigliederung und Goetheanismus, Jg. 27, σσ. 288-292, Stuttgart 1957. Walter Schulz, «Johann Gottlieb Fichte, Vernunft und Frei¬heit», Vortrag gehalten am 23. Mai 1962 an der Universi¬tät Tübingen, εκδ. Neske, Pfullingen 1962. Wolfgang Janke, «Das empirische Bild des Ich, Zu Fichtes Bestimmung des Menschen», στο: Philosophische Perspekti¬ven, l, S. 229-246, Frankfurt/M. 1969. Jean Hyppolite, «Preface à la Destination de l'homme de Fichte», στο: Figures de la pensee philosophique. Écrits (1931-1968), I. σσ. 53-72, Paris : Presses universitaires de France, 1971. Günter Zöller (University Munich), «An Other and Better World», Fichte’s The Vocation of Man As a Theologiko-Political Treatise (2010 – χειρόγραφο υπό δημοσίευση). Christoph Asmuth, Das Begreifen des Unbegreiflichen. Philosophie und Religion bei Johann Gottlieb Fichte. 1800-1806. Spekulation und Erfahrung, σειρά II, τόμος 41. εκδ. Frommann-Holzboog: Stuttgart-Bad Cannstatt 1999. Jakob Barion, J. G. Fichtes intellektuelle Anschauung und ihre religionsphilosophische Bedeutung, εκδ. C. J. Becker Universitäts-Druckerei, Würzburg 1929. Zwi Batscha, Gesellschaft und Staat in der politischen Philosophie Fichtes, εκδ. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1970. Peter Baumanns, Fichtes ursprüngliches System. Sein Standort zwischen Kant und Hegel, εκδ. Frommann- Holzboog Verlag, Stuttgart-Bad Cannstatt 1972. Peter Baumanns, Fichtes Wissenschaftslehre, εκδ. Bouvier Verlag, Bonn 1974. Peter Baumanns, J. G. Fichte, Kritische Gesamtdarstellung seiner Philosophie, εκδ. Karl Alber Verlag, Freiburg/München 1990. Johann Braun, Freiheit, Gleichheit, Eigentum, εκδ. J. C. B. Mohr, Tübingen 1991. Daniel Breazeale/ Tom Rockmore, (επ. έκδ.), After Jena, New Essay on Fichte’s Later Philosophy, εκδ. Northwestern University Press, Evanston Illinois 2008. Michael Brüggen, Der Gang des Denkens in der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes, εκδ. Ludwig-Maximilian-Universtität München 1964. Michael Brüggen, Fichtes Wissenschaftslehre, εκδ. Felix Meiner, Hamburg 1979. Hans Bürger, J. G. Fichtes politische Ethik, εκδ. Hilschner, Bonn 1923. Katja Crone, Fichtes Theorie konkreter Subjektivität, εκδ. Vandenhoech & Ruprecht, Göttingen 2005. Edith Düsing, Intersubjektivität und Selbstbewusstsein, εκδ. Verlag für Philosophie Jürgen Dinter, Köln 1986. Kuno Fischer, J. G. Fichte und seine Vorgänger, εκδ. Winter, Heidelberg, 1890. Arnold Gehlen, Philosophische Schriften II, εκδ. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1980. Karen Gloy, Einheit und Mannigfaltigkeit, εκδ. Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1981. Georg Gurwitsch, Fichtes System der konkreten Ethik, εκδ. J. C. B. Mohr, Tübingen 1924.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-07-2015