ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY: SOCIO-COGNITIVE DEVELOPMENT
ΚωδικόςΨΥ-836
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013568

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600070286

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 106 (125)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 11:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για την αξιοποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να: (α) να έχουν κατανοήσει σε βάθος τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ανάπτυξης των αμιγώς γνωστικών λειτουργιών και της κοινωνικο-ηθικής κρίσης, (β) να είναι ενήμεροι για τα επίκαιρα ερευνητικά ερωτήματα και τις προοπτικές για μελλοντική έρευνα στο παραπάνω πεδίο σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, (γ) να είναι σε θέση να συνδέουν τις ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις με τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με επίκαιρα ερευνητικά ερωτήματα στο πεδίο της κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης και τις προοπτικές για μελλοντική έρευνα. Το μάθημα εστιάζεται στις κλασικές αλλά και τις σύγχρονες θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της κοινωνικο-ηθικής κρίσης, στην κριτική τους θεώρηση και τους επίκαιρους επιστημονικούς προβληματισμούς, καθώς και στα ερευνητικά δεδομένα και τις δυνητικές εφαρμογές τους στο χώρο της εκπαίδευσης. Θεματικές Ενότητες: 1. Ψυχολογία της Γνωστικής Ανάπτυξης: Εισαγωγικά στοιχεία. Μέθοδοι μελέτης της γνωστικής ανάπτυξης 2. Θεωρία του L. Vygotsky: Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση 3. Θεωρία του J. Piaget: Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση. 4. Θεωρίες Επεξεργασίας Πληροφοριών: Βασικές αρχές για τη γνωστική ανάπτυξη, μεθοδολογικά ζητήματα, ανάπτυξη της μνήμης, ανάπτυξη της ικανότητας λύσης προβλημάτων, κριτική θεώρηση. 5. Νεο-πιαζετιανές θεωρίες: Βασικές θεωρητικές αρχές. Η θεωρία των εποικοδομητικών τελεστών του J. Pascual-Leone, η θεωρία των δεξιοτήτων του K. Fischer, η θεωρία του R. Case. Κριτική θεώρηση. 6. Θεωρίες Αναδιοργάνωσης της Γνώσης σε Ειδικούς Τομείς: Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση. 7. Ανάπτυξη των κοινωνικο-ηθικών γνωστικών λειτουργιών: Μεθοδολογικά και δεοντολογικά ζητήματα, δομικές θεωρητικές προσεγγίσεις (J. Piaget, L. Kohlberg). 8. Ανάπτυξη των κοινωνικο-ηθικών γνωστικών λειτουργιών: Κριτική θεώρηση. Η θεωρία της C. Gilligan. Μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα. Προαγωγή της ηθικής ανάπτυξης μέσα στην τάξη.
Λέξεις Κλειδιά
γνωστική ανάπτυξη, κοινωνικο-ηθική κρίση, μεθοδολογικά ζητήματα, κριτική θεώρηση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Χρήση υπηρεσίας Blackboard για την ανάρτηση των διαφανειών του μαθήματος - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αξιοποίηση ιστοσελίδας) - Το μάθημα διατίθεται και ωα Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα (MOOCS)στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.opencourses.gr/opencourse.xhtml?id=15797&ln=el
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,5
Άσκηση Πεδίου130,5
Εξετάσεις522
Σύνολο1044
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. - Δημόσια παρουσίαση των Ασκήσεων ευαισθητοποίησης στις ερευνητικές πειραματικές διαδικασίες (διεξαγωγή κλασικών πειραμάτων στο πεδίο της γνωστικής και κοινωνικο-γνωστικής ανάπτυξης με παιδιά και εφήβους, π.χ., πειράματα Piaget, ηθικά διλήμματα Kohlberg / σε εθελοντική βάση) Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο Syllabus του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Salkind, N. J. (2006, translated in Greek). Theories of human development. Athens: Patakis (Editor of the Greek edition: Diomedes Markoulis) 2. Siegler, R. S. (2002, translated in Greek). How children think. Athens: Gutenberg (Editor of the Greek edition: Stella Vosniadou).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Demetriou, A., Spanoudis, G., Mouyi, A. (2011). Educating the developing mind: towards an overarching paradigm. Educational Psychology Review. DOI 10.1007/s10648-011-9178-3 2. Δημητρίου, Α. (1993). Γνωστική ανάπτυξη: Μοντέλα, μέθοδοι, εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Art of Text. 3. Gredler, M. E. (2011). Understanding Vygotsky for the classroom: Is it too late? Educational Psychology Review. DOI 10.1007/s10648-011-9183-6 4. Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Κ. (1997). Σύγχρονες απόψεις για τη σκέψη του παιδιού. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 5. Markoulis, D. (2000). Cognitive, sociomoral and family influences on adolescent’s political ideology. In R. Reichenback and F. Oser (Eds), Zwischen Pathos und Ernuchterung (pp. 184-198). Freiburg: University of Freiburg Press. 5. Μισαηλίδη, Π. (2002). Η κατανόηση του νου στην παιδική ηλικία. Αθήνα: Τυπωθήτω – Δαρδανός.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-06-2021