ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ / ECONOMICS OF DISCRIMINATION
Κωδικός03ΓΕ11
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣτέλιος Ρουπακιάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000857

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600098609

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 2 (160)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 10:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος η εξέταση του πολυδιάστατου φαινομένου των διακρίσεων από τη σκοπιά της Οικονομικής Επιστήμης με ιδιαίτερη έμφαση στις διακρίσεις φύλου, στις αιτίες που τις προκαλούν και στις επιπτώσεις που έχουν στις γυναίκες στην αγορά εργασίας.Ειδικότερα στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενότητες: Εννοιολογικός προσδιορισμός των διακρίσεων. Αιτίες-πηγές ανισότητας: γιατί υπάρχουν διακρίσεις; μηχανισμοί παραγωγής και αναπαραγωγής των διακρίσεων. Επιπτώσεις διακρίσεων στην αγορά εργασίας: επαγγελματικές και μισθολογικές διακρίσεις. Διάφορες μορφές διακρίσεων. Θεωρίες: ανάλυση των πιο σημαντικών θεωριών των διακρίσεων. Μέτρηση των διακρίσεων στο πλαίσιο της οικονομικής των διακρίσεων. Εμπειρική ανάλυση των διακρίσεων: εξέταση της ανισότητας τόσο σε μακρο- όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς εργασίας. Θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και την επίτευξη της ισότητας στην αγορά εργασίας.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • υλικό σε ψηφιακή μορφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power Point, Blackboard
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) Διακρίσεις Φύλου στην Ελλάδα: Μια Εμπειρική Προσέγγιση με Βάση Δεδομένων Ερωτηματολογίου, ΕQUAL ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ Μ., ΠΑΓΚΑΚΗ Μ., ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. (2008) Κατά Φύλο Επαγγελματικός Διαχωρισμός (Κάθετος και Οριζόντιος) Διακρίσεις και Ανισότητες κατά των Γυναικών στην Εκπαίδευση, ΚΕΘΙ, Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα, Παρατηρητήριο για την Ισότητα στην Εκπαίδευση, Αθήνα. ΛΙΑΠΗ-ΜΗΛΑ, ΙΩΑΝΝΑ (2010) Οι Αν-ισότητες μεταξύ των Φύλων στην Αγορά Εργασίας: Πρόσφατες Εξελίξεις , 1η έκδ., Αθήνα: Σιδέρης Ι. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (1995) Εκπαίδευση και Διάκριση των Φύλων, Παιδικά Αναγνώσματα στο Νηπιαγωγείο, β’ έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ Χ. ΚΑΙ ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΡΟΥΛΑ (2005) Οι Εθνικές Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση, ΚΕΘΙ, Αθήνα. ΠAYΛΙΔΟΥ Ε. (2012) Διαφάνειες PowerPoint Μαθήματος « Η Οικονομική των Διακρίσεων». ……(1998) Η Οικονομική των Διακρίσεων και η Θέση των Γυναικών στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Η Περίπτωση του Ο.Τ.Ε,, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. ……(1989) «Γυναίκα και Εργασία: Οικονομικές Προσεγγίσεις των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας¨ Σύγχρονα Θέματα, Αφιέρωμα: η Εργασία των Γυναικών, Περίοδος Β’, Χρόνος 12ος , Τεύχος 40 (Δεκέμβριος): 39-46. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (επιμ.) (2008), Πολιτικές Ισότητας των Φύλων, Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις και Εθνικές Πρακτικές, Αθήνα: Gutenberg. ΧΑΡΔΑΛΙΑ Ν., ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α. (2008) Έμφυλες Κοινωνικές Αναπαραστάσεις στα Σχολικά Εγχειρίδια: Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης, ΚΕΘΙ, Παρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα, Παρατηρητήριο για την Ισότητα στην Εκπαίδευση, Αθήνα. BECKER, GARY (1971) Economics of Discrimination. 2d edition. University of Chicago Press. BERGMANN R. BARBARA (2005) The Economic Emergence of Women, 2nd ed. USA: PALGRAVE MACMILLAN BLAU FRANCINE D. AND FERBER MARIANNE A. (1992) The Economics of Women, Men, and Work, 2nd ed. (1986 1st ed.), Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall CAIN, GLEN G. (1986) “The Economic Analysis of Labor Market Discrimination: A Survey”, in O. Ashenfelter and R. Layard (eds.), Handbook of Labor Economics, Volume I, Elsevier Science Publishers BV, 693-785. MAHY BENOIT, PLASMAN ROBERT AND RYCX FRANCOIS (eds) (2006) Gender Pay Differentials. Cross-National Evidence from Micro-Data, Applied Econometrics Association Series, Great Britain: Palgrave Macmillan. RODGERS III WILLIAM M. (ed) (2006) Handbook on the Economics of Discrimination. Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-01-2014