ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / Internship
Κωδικός1070
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Πάπιστας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002990

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Μαθηματικών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600099191
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές /τριες: • Αξιοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσα από συναφή μαθήματα και εργαστήρια κατά την διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα, • Αφομοιώνουν την επιστημονική γνώση μέσα από την διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, • Αναπτύσσουν επαγγελματική συνείδηση, • Έρχονται σε επαφή και μεταβαίνουν ομαλά από τον χώρο των σπουδών και της προετοιμασίας στο χώρο της αξιοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, • Εξοικειώνονται με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις • Αποκτούν εμπειρία διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση • Ενθαρρύνονται στην αυτενέργεια και στη ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί: στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ του εργασιακού χώρου και εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης των φοιτητών, πλέον και πέραν της εκπαίδευσης τους, και στην ανάδειξη με διαδικασία ανάδρασης των υπαρκτών προβλημάτων μεταξύ εκπαίδευσης και παραγωγής. Οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών δύνανται να ασκηθούν στους εξής τομείς: - Σχολεία Β/μιας εκπαίδευσης και ειδικά σχολεία εφόσον διδάσκονται Μαθηματικά - Εταιρείες Η/Υ, όπου ασχολούνται με επεξεργασία και έλεγχο δεδομένων και ανάπτυξη λογισμικού - Μετεωρολογία Στρατού - Επικοινωνίες - Τράπεζες - Νοσοκομεία-Εταιρείες επεξεργασίας και ανάλυσης Ιατρικών δεδομένων Πέραν αυτών οι φοιτητές μπορούν επίσης να ασκηθούν και σε άλλους χώρους (Οργανισμούς, Επιχειρήσεις κλπ.), όπου χρησιμοποιούνται γνώσεις Μαθηματικών. Αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του μαθήματος ή τους επόπτες της Πρακτικής Άσκησης. Όσον αφορά την οργάνωση των πρακτικών ασκήσεων τα βασικά στοιχεία της είναι τα ακόλουθα: 1. Κάθε φοιτητής/τρια έχει πλήρης απασχόληση (30-40 ώρες την εβδομάδα) για χρονικό διάστημα δύο μηνών. 2. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο του Φορέα Υποδοχής στις ώρες και μέρες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Επιστημονικά Υπεύθυνου της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της και του Φορέα Υποδοχής. 3. Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης, ο/ η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώνει το ηλεκτρονικό ημερολόγιο με την περιγραφή των δραστηριοτήτων του/της στο Φορέα Υποδοχής. Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε εβδομάδας Πρακτικής Άσκησης. Η μη συμπλήρωσή του συνεπάγεται διακοπή της Πρακτικής Άσκησης και της σύμβασης του φοιτητή. 4. Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να πραγματοποιήσει την online αξιολόγηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικής Άσκησης, καθώς και το απογραφικό δελτίο εξόδου. Η συμπλήρωση της αξιολόγησης και των απογραφικών δελτίων είναι υποχρεωτική. Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαβίου Μάθηση ΕΣΠΑ (2014-2020) και χρηματοδοτείται. Όμως, επειδή ο αριθμός των φοιτητών/τριών που μπορούν να συμμετέχουν στη χρηματοδοτούμενη πρακτική άσκηση του προγράμματος ΕΣΠΑ είναι συνήθως μικρότερος (εξαρτάται από τον αριθμό των θέσεων που προσφέρονται στο Τμήμα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης [ΔΑΣΤΑ – ΑΠΘ]) από τον συνολικό αριθμό των φοιτητών/τριών, που λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα των πρακτικών ασκήσεων πρέπει να τις πραγματοποιήσουν, η επιλογή τους γίνεται με βάση : α) τη βαθμολογία τους, β) τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής κ.α.. Τα ονόματα όσων επιλέγονται, καθώς και όσων δεν επιλέγονται ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Λέξεις Κλειδιά
αξιολόγηση, μαθητή, διαμορφωτική αξιολόγηση, έκθεση περιγραφικής αξιολόγησης, αξιολόγηση για τη μάθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση σε χώρο εργασίας602
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος με το πέρας της πρακτικής άσκησης : • να αξιολογήσει τη Π.Α., συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Ο επόπτης καθηγητής εφόσον συνεκτιμήσει τα παραπάνω κρίνει αν η Π.Α. ήταν επιτυχής (δεν υπάρχει βαθμολογία). Οι πιστωτικές μονάδες δεν προσμετρούνται στις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για την λήψη πτυχίου. Η πρακτική άσκηση σε Σχολική Μονάδα, είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν ΠΠΔΕ. Οι φοιτητές/-τριες που επιλέγουν το μάθημα θα μπορούν να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες που επιθυμούν να υποδεχθούν φοιτητές/-τριες Μαθηματικών (μετά από σχετική άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την οποία θα αιτείται το Τμήμα).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2018