ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

Πληροφορίες Σύνθετου Μαθήματος
Σύνθετο Μάθημα
Επιμέρους Μαθήματα
  1. 5.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ)
  2. 5.1.01 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΑΣΚΗΣΗ)
Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ) / General Pathology Theory
Κωδικός5.1
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
Άλλα ΧαρακτηριστικάΜέρος του σύνθετου μαθήματος
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001252

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓενική Παθολογική Ανατομική (ΘΕΩΡΙΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία30
Class ID
600099564
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενική Παθολογική Ανατομική (30 ώρες) Κυτταροπαθολογία (Β. Ψύχας) 1 η ώρα Παθολογία του πυρήνα (διαταραχές του κυτταρικού κύ- κλου, έγκλειστα, σφαιρίδια, πυρηνίσκος, νέκρωση του πυ- ρήνα) 2 η ώρα Παθολογία κυτταροπλάσματος και οργανιλλίων (ενδοκυτο-πλασματικού δικτυωτού, συσκευής Golgi, λυσοσωμάτων, υπεροξειδοσώματων, κυτταροσκελετού) 3 η ώρα Παθολογία του κυττάρου λόγω μεταβολικών διαταραχών (διαταραχές μεταβολισμού λιπών, υδατανθράκων. Παθολο-γία του κυττάρου λόγω μεταβολικών διαταραχών (εναπό-θεση πρωτεϊνών–υαλοειδής εκφύλιση). Χρωστικές εναπο-θέσεις, παθολογική ασβέστωση 4 η ώρα Γήρανση του κυττάρου, απόπτωση (ορισμός και αιτίες, μη-χανισμοί, παραδείγματα) 5 η ώρα Κυτταρικός θάνατος (βιοχημικοί μηχανισμοί, ισχαιμική και υποξαιμική βλάβη, υπόστροφες βλάβες, μόνιμες βλάβες, ελεύθερες ρίζες, νέκρωση) 6 η ώρα Παθολογία της διάμεσης (μεσοκυττάριας) ουσίας. Εκφυλί- σεις (βλεννώδης-υαλοειδής) 7 η ώρα Ινιδοειδής νέκρωση, ίνωση, συγκρίμματα, διαταραχές κε- ρατινοποίησης 8 η ώρα Παθολογία της διάμεσης ουσίας (αμυλοείδωση, οίδημα) 9 η ώρα Εναποθέσεις ασβεστίου και ουρικών αλάτων Κυκλοφορικό σύστημα (Δ. Ψάλλα) 10η ώρα Διαταραχές της λειτουργίας της καρδιάς. Καρδιακή ανε- πάρκεια 11η ώρα Υπεραιμία. Συμφόρηση. Αιμορραγία 12η ώρα Αιμόσταση και πήξη του αίματος. Θρόμβωση 13η ώρα Διάσπαρτη ενδοαγγειακή πήξη. Εμβολή και είδη εμβόλων Φλεγμονή-Ανοσοπαθολογία (Ι. Βλέμμας, Γ. Μπρέλλου) 14η ώρα Φλεγμονή. Γενικά χαρακτηριστικά της φλεγμονής. Τύποι φλεγμονών 15η ώρα Οξεία φλεγμονή (αγγειακές μεταβολές, κυτταρικά στοι- χεία, χημεικοταξία, χυμικοί μεταβιβαστές της φλεγμονής) 16η ώρα Χρόνια φλεγμονή (ιστολογικά χαρακτηριστικά, κυτταρική διήθηση) 17η ώρα Κοκκιωματώδεις φλεγμονές (μικροβιακές, παρασιτικές) 18η -19η ώρα Αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου-Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV 20η -22η ώρα Μηχανισμοί αυτοάνοσων νοσημάτων. Ανοσοανοχή. Ανο- σοανεπάρκεια. Ανοσοπαθολογία της μεταμόσχευσης. Ανο-σοπαθολογία των νεοπλασμάτων 92 Παθολογία της ανάπτυξης των ιστών και οργάνων (Ν. Παπαϊωάννου) 23η ώρα Κατηγορίες των κυττάρων με βάση την ικανότητα διαίρε- σής τους. Ρύθμιση της κυτταρικής ανανέωσης (κυτταρικές επαφές, χαλόνες, κυτταρικό μικροπεριβάλλον, ειδικά ρυθ- μιστικά συστήματα) 24η ώρα Διαταραχές οργανικής ανάπτυξης. Υπερτροφία, υπερπλα- σία, ατροφία, αγενεσία, απλασία, υποπλασία, μετάπλαση, προσωπλασία, ετεροπλασία, δυσπλασία 25η ώρα Αναγέννηση. Φυσιολογική αναγέννηση. Επανορθωτική αναγέννηση 26η ώρα ΄Ιαση του δέρματος. Ίαση των οστών. Ίαση στο νευρικό ιστό Νεοπλασία (Θ. Πουταχίδης) 27η ώρα Ορισμοί και ταξινόμηση των νεοπλασμάτων. Προνεο- πλασία (πρωτογενής ενδοεπιθηλιακός καρκίνος, κακοήθης εξαλλαγή των καλοήθων νεοπλασμάτων) 28η ώρα Κυτταρική διαφοροποίηση των νεοπλασματικών κυττάρων 29η -30η ώρα Μετάσταση: Τρόπος, μηχανισμός, πρότυπα, γενετική βάση της μεταστατικής συμπεριφοράς. Νεοπλασματογένεση: μηχανισμοί, χρωματοσωματικές ανωμαλίες. Ενδογενείς παράγοντες νεοπλασματογένεσης. Εξωγενείς παράγοντες νεοπλασματογένεσης: ιογενείς, χημικοί, ακτινοβολίες. Μοριακή βάση της νεοπλασματογένεσης. Συνέπειες της νέοπλασίας: έκτοπα ορμονικά και παρανεοπλασματικά σύνδρομα
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-11-2015