ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / LANGUAGE EDUCATION POLICY
Τίτλος στα ΓερμανικάMehrsprachigkeit: Sprach- und bildungspolitische Konsequenzen und Perspektiven
ΚωδικόςΑΚ0149
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280011095

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600100327

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 105 Β (123)
ΗμερολόγιοTuesday 11:00 to 13:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές • έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με την ελληνική πολιτική για τις γλώσσες στο ευρωπαϊκό συγκείμενο • έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με την ευρωπαϊκή πολιτική για τις γλώσσες • είναι ευαισθητοποιημένοι/ες σε θέματα διγλωσσίας και πολυγλωσσίας ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν την πολυγλωσσία στη σχολική τάξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης • είναι ευαισθητοποιημένοι/ες σε θέματα διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας στη σχολική τάξη • έχουν αναπτύξει δεξιότητες αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο σχολείο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Γλωσσικός σχεδιασμός / γλωσσική πολιτική 2. Πολυγλωσσικά - πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα 2.1 Όψεις της πολυγλωσσίας 2.2 Πολυγλωσσία και γλωσσική ιδεολογία 2.3 Το πολύγλωσσο άτομο στην πολύγλωσση κοινωνία 2.4 Κοινωνικοί παράμετροι για τη διατήρηση και μετατόπιση από τη γλώσσα 2.5 Παράδειγμα Ελλάδα 3. Πολυγλωσσία και Εκπαίδευση 3.1 Πολυγλωσσία και γλωσσική πολιτική 3.2 Πολυγλωσσία και εκπαιδευτική πολιτική 3.2.1 Τύποι Εκπαίδευσης 3.3 Παράδειγμα Ελλάδα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1506
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρέχεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες, κατόπιν συνεννόησης με τον/την διδάσκοντα/ουσα, να συγγράψουν πρόσθετα γραπτή επιστημονική εργασία, που αντιστοιχεί σε + τρία ECTS. Στην περίπτωση αυτή δηλώνουν και το αντίστοιχο μάθημα εμβάθυνσης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κοιλιάρη, Α. (2005) Πολυγλωσσία και Γλωσσική Εκπαίδευση. Μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενδεικτική βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση 1. Baker C (μετάφραση Α. Αλεξανδροπούλου, εισ. επιμ Μ. Δαμανάκης) (2001) Εισαγωγή στη Διγλωσσία και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg 2. Αθανασίου, Λ. / Γκότοβος, Α. (2002) Η διγλωσσία των διαφορετικών. Αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας απέναντι στη διγλωσσία των μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών. Στο: Δαμανάκης, Μ. (επιμ.) Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στην Ελλάδα. Πρακτικά ζητήματα και θεωρητικά ζητούμενα, 23-44 3. Αμπατζόγλου Γ. (2001) Γλώσσα και μετανάστευση: ψυχολογικές διαστάσεις. Στο: Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http: // www.komvos.edu.gr 4. Γκαϊνταρτζή, Α. (2012). Ζητήματα διγλωσσίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας: Κοινωνικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 5. Γκόβαρης, Χ. (2000) Διαπολιτισμική εκπαίδευση / αλλοδαποί μαθητές – Παρατηρήσεις για τη δημιουργία εκπαιδευτικών και υποκειμενικών αναγκών μάθησης. Στο: Σκούρτου, Ε. (επιμ.) (2000) Διγλωσσία. Τετράδια εργασίας Νάξου, 17-34 6. Γκόβαρης, Χ. / Ανδρεαδάκης,Ν. (2002) Στάσεις επιπολιτισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο: Δαμανάκης, Μ. (επιμ.) (2002) Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στην Ελλάδα. Πρακτικά ζητήματα και θεωρητικά ζητούμενα, 45-56 7. Γκότοβος, Α. (2002) Εκπαίδευση και Ετερότητα. Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο 8. Γκότοβος, Αθανάσιος (2014) Νεομετανάστευση και Στερεότυπα: Παιδεία και Ταυτότητα στην Ελλάδα και τη διασπορά μπροστά σε δύσκολες προκλήσεις. Στο Δαμανάκης, Μ., Στ. Κωνσταντινίδης, Α. Τάμης (επιμ.) (2014) Νέα μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης , Κ.Ε.ΜΕ., 207-225 9. Γρίβα, Ε. & Α.Γ. Στάμου (2014) Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον: Οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων. Θεσσαλονίκη: Δέσποινα Κυριακίδη. 10. Δαμανάκης,Μ. (1997 ) Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, Αθήνα: Gutenberg 11. Δαμανάκης, Μ. (επιμ.) (2002) Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στην Ελλάδα. Πρακτικά ζητήματα και θεωρητικά ζητούμενα. Επιστήμες της Αγωγής, τ. 4, Θεματικό τεύχος. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε. 12. Δαμανάκης, Μ. (2007). Ταυτότητες και εκπαίδευση στη διασπορά. Αθήνα: Gutenberg. 13. Δαμανάκης, Μ., Στ. Κωνσταντινίδης, Α. Τάμης (επιμ.) (2014) Νέα μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτη , Κ.Ε.ΜΕ. 14. Δενδρινού, Β. (2001) Διγλωσσία. Στο: Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http: // www.komvos.edu.gr 15. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Στο http://www.ekka.org.gr/ Ανακτήθηκε 05.09.2016 16. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2008). Πολυγλωσσία πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση. Βρυξέλλες, COM(2008) 566 τελικό. Στο http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0566:FIN:EL:PDF Ανακτήθηκε 05.09.2016 17. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004) Σχέδιο δράσης 2004 - 2006 για την Προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας 18. Ζάγκα, Ε. (2004) Η συμβολή των μαθημάτων ειδικότητας στη γλωσσική αγωγή: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας με έμφαση στο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος. Θεσσαλονίκη: αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή 19. Καρατζόλα, Ε. (2001) Γλώσσα και τυποποίηση. Στο: Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http: // www.komvos.edu.gr 20. Καρατζόλα Ελένη (2016) Γλωσσικές πολιτικές στις χώρες της Μεσογείου. Αθήνα: Επίκεντρο 21. Kέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε. (2014).Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες σε περιβάλλον κρίσης. Καταγραφή δαπανών περιόδου 2001-2013σύμφωνα με τα στοιχεία για τους Υποδείκτες Εκπαίδευσης του ΔΤΚ όπως ανακοινώθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αθήνα. Στο http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/KANEP_DAP_EKPAID_2013.pdf Ανακτήθηκε 05.09.201 22. Κοιλιάρη, Α. (1997) Ξένος στην Ελλάδα. Μετανάστες, γλώσσα και κοινωνική ένταξη. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 23. Κοιλιάρη, Α./ Αγοραστός, Γ. / Ζάγκα, Ε (2001) Αναζητώντας μία αποτελεσματική πρόταση για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (ΝΕΓ2) σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές. Στο: Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 32, 38-56 24. Κοιλιάρη, Α. (2003) Δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί στην ελληνική πολυπολιτισμική τάξη. Εμπειρίες, σκέψεις προβληματισμοί. Στο: Πρακτικά του Συνεδρίου «Εκπαίδευση Μειονοτήτων: Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους», Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,130-139 25. Κοιλιάρη, Α. (2005) Πολυγλωσσία και Γλωσσική Εκπαίδευση. Μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας 26. Κοιλιάρη, Α. (2005) Πολυγλωσσία και Πολυπολιτισμικότητα στη σχολική τάξη. Αναζητώντας μία νέα εκπαιδευτική πολιτική; Στο: Butulussi,E./ Karajannidou,Ev. / Zachu K. Sprache und Multikulturalität. Festschrift für Professor Käthi Dorfmüller-Karpousa. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 225- 237 27. Κοιλιάρη, Α. (2014) Μαθητές αλβανικής καταγωγής και αλβανική γλώσσα: Στάσεις, δεξιότητες, επιθυμίες. Σε: Α. Γκαϊνταρτζή, Σ. Καμαρούδης, V. Hystuna, Μ. Βισκαδουράκη. (επιμ.), Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΕΛΛΗΝΟ - ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΠΑΦΗ» Θεσσαλονίκη: Πολύδρομο - Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ., σ. 39-45 28. Κοιλιάρη, Αγγελική (2005). Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση: Μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Βάνιας 29. Κοιλιάρη, Αγγελική (2014).Έκθεση σχετικά με τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας των αλλοδαπών μαθητών και μαθητριών στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Στο http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi5/panelladiki_ereuna.pdf Ανακτήθηκε 01.02.2017 30. Κοιλιάρη, Αγγελική (2016). Ελλάδα 2015: Νέα πολυπολιτισμικά κοινωνικά συγκείμενα. Nέα ζητήματα γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής; Στο: Χοντολίδου, Ε., Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίδης, & Κ. Βακαλόπουλος (επιμ) Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη. Γλωσσ(ολογ)ικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Gutenberg, 217-231 31. Κοιλιάρη Αγγελική (2016). Γλώσσες στην Εκπαίδευση. Στο: Επιστήμες της Αγωγής, Θεματικό Τεύχος 2015: «Κοινωνιογλωσσολογικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Πολιτισμική Ετερότητα στο Σχολείο», Πανεπιστήμιο Κρήτης: ΕΔΙΑΜΕ, 206-219 32. Κόντης, Αντώνης (2014) Η Μεταναστευτική Μετάβαση στην Ελλάδα. Στο Δαμανάκης, Μ., Στ. Κωνσταντινίδης, Α. Τάμης (επιμ.) (2014) Νέα μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης , Κ.Ε.ΜΕ., 273-297 33. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Στο http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/Ανακτήθηκε 01.02.2017 34. Κωστούλα-Μακράκη,N.(2001) Γλώσσα και Κοινωνία. Βασικές έννοιες. Αθήνα: Μεταίχμιο 35. Λαμπριανίδης, Λ. (2001) Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη. Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 36. Macedo,D., Δενδρινού, Β., Γούναρη, Π. (2010) Η ηγεμονία της αγγλικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Επικέντρο 37. Μαλιγκούδη, Χ. (2009). Η γλωσσική εκπαίδευση των Αλβανών μαθητών στην Ελλάδα: Κυβερνητικές πολιτικές και οικογενειακές στρατηγικές. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. 38. Μαλιγκούδη, Χριστίνα (2009) Η γλωσσική εκπαίδευση των Αλβανών μαθητών στην Ελλάδα: Κυβερνητικές πολιτικές και οικογενειακές στρατηγικές. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. 39. Μαλιγκούδη, Χριστίνα (2014) Τμήματα Διδασκαλίας Εθνοτικών Γλωσσών στην Ελλάδα. Στο Δαμανάκης, Μ., Στ. Κωνσταντινίδης, Α. Τάμης (επιμ.) (2014) Νέα μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης , Κ.Ε.ΜΕ., 299-324 40. Μιτακίδου, Σ., & Δανιηλίδου, Ε. (2007). Διδασκαλία και μάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Απόψεις των εκπαιδευτικών. Στο Ντίνας Κ. και Α. Χατζηπαναγιωτίδου (επιμ.), Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη. Έρευνα, διδασκαλία, εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: University Press, 553-465. 41. Μπαλτσιώτης Λ. / Κ. Τσιτσελίκης (2001) Η μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης. Α Αθήνα / Κομοτηνή: Ν. Σάκκουλας 42. Μποτέλη, Στ. (2004) Ελληνική γλωσσική πολιτική και γλωσσικός σχεδιασμός για την Εκπαίδευση μειονοτήτων. Η περίπτωση της μουσουλμανικής μειονότητας. Θεσσαλονίκη: αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία 43. Προφίλη,Ο (2001) Γλώσσα / Γλώσσες στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο: Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http: // www.komvos.edu.gr 44. Σελλά - Μάζη,E (2001) Διγλωσσία και Κοινωνία. Η Κοινωνιογλωσσολογική Πλευρά της Διγλωσσίας. Η ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Προσκήνιο 45. Σκούρτου, Ε. (2011): Η Διγλωσσία στο σχολείο. Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg 46. Σκούρτου, Ε. (2002) Η γλώσσα / οι γλώσσες ως μέσον κοινωνικής ένταξης. Στο: http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/personel/skourtou/documents.asp 47. Σκούρτου, Ε. (επιμ.) (1997) Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Αθήνα: εκδόσεις νήσος 48. Σκούρτου, Ε. (επιμ.) (2000) Διγλωσσία. Τετράδια εργασίας Νάξου. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Π.Τ.Δ.Ε. 49. Σκούρτου, Ε. / Βρατσάλης,Κ. / Γκόβαρης, Χ. (2004) Μετανάστευση στην Ελλάδα και Εκπαίδευση: Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης – Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης. Εμπειρογνωμοσύνη. Αθήνα, Ι.Μ.Ε.Π.Ο. 50. Ταμπάνογλου,Π. (2003) Η γλωσσική πολιτική των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Θεσσαλονίκη: αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία 51. Τοκατλίδου, Β. (2002) Γλώσσα, Επικοινωνία και Γλωσσική Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη 52. Τσάκωνα, Β. (2014) Αγγλικά, αλβανικά ή ρώσικα; Η διδασκαλία των γλωσσών καταγωγής στο σχολείο. Στο Χατζησωτηρίου Χριστίνα, & Ξενοφώντος Κων/νος (επιμ.), Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Προκλήσεις, παιδαγωγικές θεωρήσεις και εισηγήσεις (σελ. 198-218). Καβάλα: Σαΐτα. Στο http://www.saitapublications.gr/2014/01/ebook.75.html. Ανακτήθηκε 05/09/2016. 53. Τσιτσελίκης,Κ. (2001α) Μειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα. Στο: Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http: // www.komvos.edu.gr 54. Τσιτσελίκης,Κ. (2001β) Προστασία των μειονοτικών γλωσσών. Στο: Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http: // www.komvos.edu.gr 55. Τσιτσιπής, Λ. (2001α) Στάσεις απέναντι στη γλώσσα. Στο: Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http: // www.komvos.edu.gr 56. Τσιτσιπής, Λ. (2001β) Γλωσσική συρρίκνωση. Στο: Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http: // www.komvos.edu.gr 57. Τσοκαλίδου, Ρ. (2012): Χώρος για δύο. Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζυγός 58. Φραγκουδάκη,Α. (2001) Η Γλώσσα και το Έθνος. 1880 –1980: Εκατό χρόνια αγώνες για την αυθεντική ελληνική γλώσσα. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 59. Χατζηδάκη, Α. (2000) Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στις ‘κανονικές’ τάξεις. Στο: Σκούρτου, Ε. (επιμ.) (2000) Διγλωσσία. Τετράδια εργασίας Νάξου, 73-89 60. Χριστίδης, Α.- Φ. (1999) Γλώσσα, πολιτική, Πολιτισμός. Αθήνα: εκδόσεις Πόλις 61. Χριστίδης, Α.- Φ. (2001) Γλωσσική εκπαίδευση και γλωσσικός αποκλεισμός. Στο: Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, http: // www.komvos.edu.gr 62. Χριστίδης, Α.- Φ. (επιμ.) (1999α) «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 26-28.03.1997). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 63. Χριστόπουλος,Δ. (2002) Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική & ΚΕΜΟ 64. UNICEF(1990) Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στο http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_greek_language_version.pdf Ανακτήθηκε 05/09/2016. Ξενόγλωσση 1. Cantone, K. (2007). Code switching in bilingual children. Dordrecht: Springer. 2. Commission of the European Communities (2003). Promoting language learning and linguistic diversity: An action plan 2004-2006. Brussels, COM (2003) 449 final. 3. Dimakos, I., & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes towards migrants: What do Greek pupils think about their immigrant classmates? Intercultural Education, 14(3), 307-316. 4. Hoffmann, C. (1991). An introduction to bilingualism. London, N.Y.: Longman. 5. Garrett, P. (2010). Attitudes to language. NY: Cambridge University Press. 6. Gkaintartzi, A., Kiliari, A., Tsokalidou, R. (2014). ‘Invisible’bilingualism–‘‘invisible’ language ideologies: Greek teachers' attitudes towards immigrant pupils’ heritage languages. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,60-72, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13670050.2013.877418 7. Gkaintartzi Anastasia, Kiliari Angeliki, Tsokalidou Petroula (2016). Heritage language maintenance and education in the Greek sociolinguistic context: Albanian immigrant parents’ views. Cogent Education (3),1-17 8. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2331186X.2016.1155259 9. Gogonas, N. (2010). Bilingualism and Multiculturalism in Greek Education. Investigating Ethnic Language Maintenance among Pupils of Albanian and Egyptian Origin in Athens. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 10. Gogonas, N. (2007). The orientation of Greek Education towards Multiculturalism. Contemporary Greece: Structures, Context and Challenges. 3rd Hellenic Observatory PhD Symposium LSE, London Retrieved from http://www.academia.edu/434786/The_3_Rd_Hellenic_Observatory_PhD_Symposium 11. Kiliari, A. (2009). Language practice in Greece: The effects of European policy on multilingualism. European Journal of Language Policy, 1(1), 21-28 12. Kiliari, A. (2014). “Heritage languages in Greek public schools? Immigrant pupils’ attitudes and skills”. In Psaltou-Joycey A., Agathopoulou E., Mattheoudakis M. (eds) "Cross-curricular Approaches to Language Education", Cambridge Scholars Publishing, 191-207 13. http://www.cambridgescholars.com/cross-curricular-approaches-to-language-education 14. Mitakidou, S., Tressou, E., & Dannilidou, E. (2007). Cross-cultural education. A challenge or a problem? International Journal of Educational Policy, Research and Practice: Reconceptualizing Childhood Studies, 8(1), 67-81. 15. Secombe, M.J., & J.J. Zadja, (Eds.), (1999). J. Smolicz on Education and Culture. South Melbourne Victoria: Nicholas Publishers Pty Ltd. 16. Smolicz, J.J. (1981). Core Values and Cultural Identity. Ethnic and Racial Studies, 4 (1), 75-90. 17. Smolicz, J. J. (1983). Meaning and values in cross-cultural contacts. Ethnic and Racial Studies, 6(1), 33 49. 18. Smolicz, J.J. (1984). Multiculturalism and an over-arching framework of values: Some educational responses for ethnically plural societies. European Journal for Education, 19(2), 22- 42. 19. Smolicz. J.J., & Secombe, M. J., (1989). Types of language activation and evaluation in an ethnically plural society. In U. Ammon (Ed.), Status and Function of Language and Languages Varieties (pp. 478-514). Berlin NY: de Gruyter. 20. Smolicz, J. J., Secombe, M. J. & Hudson, D.M. (2001). Family collectivism and minority languages as core values of culture among ethnic groups in Australia. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 22(2), 152-172 Ηλεκτρονικές διευθύνσεις http: // www.komvos.edu.gr www.archive.minedu.gov.gr http: // www.coe.int. http: // www.eblul.org/ http://www.diapolis.auth.gr
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-02-2017