ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ / Urban Forestry-Periurban Forests
Κωδικός0105Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000434

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600101111
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 0101Υ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 • 0102Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τις παρακάτω ικανότητες: Παρακολούθηση των νέων εξελίξεων σε ζητήματα Διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου. Προώθηση του ζητήματος των ψηφιακών μητρώων ως εργαλείου συστηματικής παρακολούθησης των δέντρων των πόλεων. Ανάδειξη του ζητήματος της επιλογής των κατάλληλων ειδών δένδρων για αστική χρήση. Εμπέδωση των βασικών αρχών κλάδευσης των δέντρων του αστικού χώρου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Καλλωπιστικά φυτά (Δένδρα και Θάμνοι) – Βοτανικοί Κήποι, Χαρακτηριστικά των αστικών εδαφών, Αειφορική διαχείριση των αστικών εδαφών, Τεχνικές στράγγισης των αστικών εδαφών, Σχεδιασμός και κατασκευή σταθερού εδαφικού προφίλ στα αστικά εδάφη, Υποστρώματα κατάλληλα για δώματα (φυσικά και ανακυκλωμένα), Εδαφοβελτιωτικά για τα αστικά εδάφη, Αστικό – Περιαστικό περιβάλλον και εξελικτικοί – προσαρμοστικοί μηχανισμοί των ειδών, Προστασία γενετικής ποικιλότητας σε αστικό – περιαστικό περιβάλλον, Επίδραση καταπονήσεων αστικού – περιαστικού χώρου στο DNA, Γενετική βελτίωση για ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις του αστικού και περιαστικού χώρου, Μέθοδοι επιλογής πολλαπλών γνωρισμάτων για κάλυψη των αναγκών του αστικού και περιαστικού χώρου με γενετικά βελτιωμένο υλικό, Βλαστικός πολλαπλασιασμός, Τεχνικές αναπαραγωγής δασικών καλλωπιστικών φυτών (εγγενής-αγενής πολλαπλασιασμός), Κλωνική δασοπονία, Οικολογικές αλληλεπιδράσεις πρασίνου και αστικού περιβάλλοντος, Κλαδεύσεις και περιποίηση των φυτών στο αστικό περιβάλλον, Παραγωγή φυτευτικού υλικού σε φυτώρια για αστική χρήση, Ψηφιακά μητρώα δένδρων και δείκτες αξιολόγησης των δασοκομικών χαρακτηριστικών των δένδρων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2015