Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Παρασκευή Αλιζώτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ενημερώθηκε: 2022-04-08