ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ / Applied Silviculture and Reforestations
Κωδικός0107Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000436

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2011-2012)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Δασική Παραγωγή-Προστασία Δασών-Φυσικό ΠεριβάλλονΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600105698
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 1) Να διαθέτουν το υπόβαθρο και τις ικανότητες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών στα διάφορα δασικά οικοσυστήματα. 2) Να εκπονούν μελέτες διαχείρισης και αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα των ευαίσθητων ή των απειλούμενων, καθώς και της προστασίας της βιοποικιλότητας. 3). Να εκπονούν μελέτες ίδρυσης και καλλιέργειας φυτειών δασοπονικών ειδών . 4). Να οργανώνουν και να παράγουν υψηλής ποιότητας δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, κατάλληλο για αναδασώσεις και αστικές χρήσεις. 5). Να εκπονούν μελέτες δάσωσης και αναδάσωσης, και να πραγματοποιούν έργα αναδάσωσης υψηλών απαιτήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Φυσική αναγέννηση δασικών οικοσυστημάτων, Δομή και δυναμική δασικών οικοσυστημάτων, Καλλιέργεια δασικών οικοσυστημάτων, Αναγωγή δασικών οικοσυστημάτων – ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών, Επίδραση των δασοκομικών χειρισμών στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, Οργάνωση και παραγωγή φυταρίων – θερμοκηπίων, Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση αναδασώσεων, Δασοκομία πολλαπλών σκοπών – Δασοκομικός σχεδιασμός, Ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση αστικών βιοτόπων, Ίδρυση και δασοκομικός χειρισμός μεικτών δασών, Ίδρυση και καλλιέργεια φυτειών, Επιλογή δασοπονικών ειδών, Αξιολόγηση φυτευτικού υλικού και φυτευτικός σύνδεσμος.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-12-2015