ΓΕΩΜΑΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΜΑΤΙΚΗ / Geomatics
ΚωδικόςΤΓ2100
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000141

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΜΑΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600107216
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ2100Ιωάννης Δούκας, Παρασκευάς Σαββαΐδης, Ιωάννης Υφαντής
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις εκάστοτε νέες τεχνολογίες αναφορικά με όργανα, μεθόδους και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των γεωδαιτικών εφαρμογών και της Γεωματικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Γεωματική διαπραγματεύεται επιμέρους θέματα, όπως α. Χωρικά Συστήματα Πληροφοριών και τις εφαρμογές τους. β. Ρομποτικά ή μη συστήματα προσδιορισμού της τρισδιάστατης γεωμετρίας αντικειμένων, καθώς και τη σχετική παρακολούθηση των μεταβολών της. γ. Πλοήγηση οχημάτων με δορυφορικά συστήματα και κινηματική χαρτογράφηση. Στο πλαίσιο των παραπάνω τριών αξόνων ενδιαφέροντος του μαθήματος, παρουσιάζεται ενδεικτικά η χρήση διαφόρων τεχνολογιών, οργάνων και εργαλείων αποτύπωσης του χώρου, ως και συνδυασμός αυτών. Γίνεται σύντομη παρουσίαση της χρήσης ρομποτικών γεωδαιτικών σταθμών, της δορυφορικής τεχνολογίας προσδιορισμού θέσης, της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και ειδικότερα web-GIS και Cloud-GIS.
Λέξεις Κλειδιά
δορυφορικό σύστημα παγκόσμιου εντοπισμού θέσης GPS, Tρισδιάστατα συστήματα προσδιορισμού σημείων, Pομποτικά συστήματα, παραμορφώσεις σε τεχνικών έργων, ανάλυση ταλαντώσεων, ΓΣΠ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-05-2016