Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Κωνσταντίνος Λακάκης

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ενημερώθηκε: 2023-12-31