Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας / Current pedagogical approaches and organization of teaching
ΚωδικόςΜΧ112
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003209

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Χημείας (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και ΕπικοινωνίαςΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600108006
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες: • να γνωρίσουν εισαγωγικά την εξέλιξη, το αντικείμενο, το πεδίο και την έρευνα της παιδαγωγικής επιστήμης • να κατανοήσουν τη θεωρία των προγραμμάτων σπουδών και να αναπτύξουν προγράμματα «σκοπών και στόχων» και ενιαιοποιημένα προγράμματα διαδικασίας • να κατανοήσουν θέματα σχετικά με την προετοιμασία, τη μεθόδευση και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να εφαρμόσουν σχετικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενα μάθησης, χρονοδιάγραμμα Ενότητα πρώτη: Παιδαγωγική – Επιστήμη της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Αντικείμενο της Παιδαγωγικής και βασικές έννοιές της (αγωγή, παιδεία, μόρφωση, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, διδασκαλία, μάθηση, κατάρτιση), κλάδοι της Παιδαγωγικής, Παιδαγωγική και διεπιστημονικότητα, το πεδίο της Παιδαγωγικής, αντικείμενο και μέθοδοι της παιδαγωγικής έρευνας. η Ιστορία της νεότερης και σύγχρονης παιδαγωγικής σκέψης και οι Θεωρίες της Παιδαγωγικής. Παιδαγωγική, εκπαίδευση και ιδεολογία. ιδεώδη, σκοποί, στόχοι, λειτουργία και ρόλος της εκπαίδευσης στις κοινωνίες του ύστερου καπιταλισμού. Η Παιδαγωγική στην Ελλάδα. Το μέλλον της εκπαίδευσης (1ο, 2ο και 3ο σεμινάριο). Ενότητα δεύτερη: Θεωρία και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών και μεθόδευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 1. Η ακαδημαϊκή ιδεολογία του προγράμματος σπουδών (το πρόγραμμα των περιεχομένων ως μοντέλου σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών, διάταξη των περιεχομένων διδασκαλίας και μάθησης, ο ρόλος του σχολικού βιβλίου, η εκπαιδευτική διαδικασία και η παραδοσιακή διδακτική, μορφές και μέθοδοι διδασκαλίας, η πορεία της διδασκαλίας, η εξέταση του μαθητή και της μαθήτριας). Κριτική του παραδοσιακού «παραδείγματος» (4ο και 5ο σεμινάριο) 2. Η ιδεολογία της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του προγράμματος σπουδών: Το πρόγραμμα «σκοπών και στόχων» ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: Σκοποί και στόχοι (ταξινομίες διδακτικών στόχων). Περιεχόμενα μάθησης, Μεθόδευση της διδασκαλίας (το συμπεριφοριστικό διδακτικό μοντέλο, η διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας, οι διδακτικές μηχανές και ο Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία. «Αντικειμενικού» τύπου αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης (διαγνωστική αξιολόγηση, διαμορφωτική αξιολόγηση και συνολική αξιολόγηση). Κριτική του συμπεριφοριστικού «παραδείγματος» (6ο, 7οο και 8ο σεμινάριο). 3. Εποικοδομισμός και εποικοδομητική Παιδαγωγική. Εκπαιδευτικός πραγματισμός και η παιδοκεντρική ιδεολογία του προγράμματος σπουδών: Το εποικοδομητικό πρόγραμμα διαδικασίας ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: Το ενιαιοποιημένο πρόγραμμα σπουδών (τα διεπιστημονικά και τα «θεματοκε¬ντρικά/διαθεματικά» προγράμματα σπουδών). Η επιλογή των θεμάτων μάθησης και των μέσων διδασκαλίας και μάθησης. Πηγές και μέσα μάθησης (βιβλιοθήκη και Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας). Στοχαστική και διερευνητική/βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία: η μαιευτική μέθοδος, το μοντέλο των τριών κύκλων, η μέθοδος του προβλήματος, η μέθοδος project. Η Αυθεντική αξιολόγηση. Κριτική του εποικοδομητικού «παραδείγματος» (9ο, 10ο και 11ο σεμινάριο) 4. Οι κριτικές θεωρίες, η αναδομιστική θεωρία αγωγής και η αντίστοιχη ιδεολογία του προγράμματος σπουδών. Η κριτική Παιδαγωγική. Το κριτικό πρόγραμμα διαδικασίας ως μοντέλο σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών: Αφετηρία και ανάπτυξη του κριτικού προγράμματος σπουδών. Επιλογή των περιεχόμενων μάθησης, Κριτική αναστοχαστική εκπαιδευτική διαδικασία. Αυθεντική αξιολόγηση με στόχο τον αναστοχασμό και την ενδυνάμωση. Εκπαιδευτική χειραφετητική έρευνα δράσης και εκδημοκρατισμός των εκπαιδευτικών πρακτικών. Κριτική του κριτικού «παραδείγματος» (12ο και 13ο σεμινάριο) Εργασίες: Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών «σκοπών και στόχων» για το μάθημα της Χημείας και ενιαιοποιημένων προγραμμάτων διαδικασίας. Αξιολόγηση του σεμιναρίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1004
Εργαστηριακή Άσκηση753
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Βασική Apple, M., Ιδεολογία και αναλυτικά προγράμματα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Βρεττός, Γ & Καψάλης, Α. (1997), Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σχεδιασμός-αξιολόγηση-αναμόρφωση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Car, W. & Kemmis, S. (1997), Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρίa: εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης, μτφρ. Α. Λαμπράκη-Παγανού, Ε. Μηλίγκου, Κ. Ροδιάδου-Αλμπάνη, Αθήνα: Κώδικας. Γούναρη, Π., Γρόλλιος, Γ. (επιμ.) (2010), Κριτική Παιδαγωγική – μια συλλογή κειμένων. Αθήνα: Gutenberg. Frey, K. (1986), Η μέθοδος project. Mια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Cohen, L., Manion, L. Morrison, K. (2008), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Έκφραση. Καψάλης, A./Xαραλάμπους, Δ. (2007), Το σχολικό εγχειρίδιο. Θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προοπτική, Aθήνα: Μεταίχμιο. Κόκκοτας, Π. (2004), Διδακτική των φυσικών επιστημών, μέρος ΙΙ, Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης, Αθήνα: Έκδοση του συγγραφέα. Ματσαγγούρας, Η., (2004), Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης. Μπαγάκης, Γ. (επιμ) (2004), Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, εκδ. Μεταίχμιο, Μπονίδης, Κ. (2004), Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπονίδης, Κ. ( (2003) "Τα σύγχρονα προγράμματα διδασκαλίας και σχολικά βιβλία στην Ελλάδα: διαδικασία παραγωγής, μορφή και περιεχόμενο, 'πραγματικό' πρόγραμμα, προοπτικές", περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 131, σσ. 25-40. Μπονίδης, Κ. (2005) «Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων: διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης», στο: Βέικου (επιμ.) Διδακτικό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί, δυνατότητες, προοπτικές (Πρακτικά συνεδρίου που οργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη 17-19 Φεβρουαρίου 2005), Θεσσαλονίκη: Ζήτη , σσ. 106-119. Μπονίδης, Κ. (2012)2. Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Γράφημα. Oliva, P. (2005)6. Developing the curriculum. Boston, New York, San Francisco: Pearson. Πυργιωτάκης, Ι. (2011). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Πεδίο. Schiro, M. S. (2008). Curriculum theory: Conflicting visions and enduring concerns. Los Angeles, CA: Sage. Χατζηγεωργίου, Ι. (1999), Γνώθι το curriculum, Αθήνα: Ατραπός.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-05-2016