Ανόργανα Νανοϋλικά

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνόργανα Νανοϋλικά / Inorganic Nanomaterials
ΚωδικόςΜΧ016
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003151

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Χημείας (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ανόργανη Χημεία και Χημεία Ανόργανων ΥλικώνΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνόργανα Νανοϋλικά
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600108037
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΧ016 Ανόργανα Νανοϋλικά
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δίνονται τεστ με σκοπό τον έλεγχο της επαρκούς κατανόησης του μαθήματος καθώς επίσης ζητούνται από τους φοιτητές εργασίες σε ηλεκτρονική μορφή συγγραφής και ανάπτυξης. Στο τέλος του μαθήματος γίνεται συνολική ηλεκτρονική παρουσίαση/ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων που έχουν δοθεί στους φοιτητές από την έναρξη του μαθήματος. Γίνονται και υποδειγματικά εργαστήρια σύνθεσης ανόργανων νανοϋλικών για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην νανοκλίμακα και στις εφαρμογές της • Τρόποι σύνθεσης ανόργανων νανοσωματιδίων, ρόλος επιφανειοδραστικών,πειραματικές διατάξεις • Μαγνητικά νανοσωματίδια και ιδιότητες στη νανοκλίμακα • Μέθοδοι χαρακτηρισμού ανόργανων νανοσωματιδίων • Παραδείγματα μονομεταλλικών, διμεταλλικών και μεταλλικών οξειδίων νανοσωματιδίων με τεχνολογικές εφαρμογές • Φυσικοί ζεόλιθοι και ορυκτά της αργίλου: δομή, κοιτάσματα, φυσικοχημικές ιδιότητες και εφαρμογές • Συνθετικοί ζεόλιθοι και κατάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις της Αικ. Δενδρινού-Σαμαρά
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2015