ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ / Forage Plants
Κωδικός204Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000113

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600109551

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (281)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 13:00 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1.Γνώση της βιοποικιλότητας των λιβαδιών της χώρας μας 2.Κατανόηση της επίδρασης των κλιματικών αλλαγών στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών της χώρας μας 3.Ανάλυση και κατανόηση της συμβολής των λιβαδικών φυτών στη λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος 4.Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 5.Διαχείριση της βιοποικιλότητας των λιβαδιών με σκοπό την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 6.Συμβολή των λιβαδικών φυτών στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας της χώρας μας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ταξινόμηση των αυτοφυών λιβαδικών φυτών της χώρας, με έμφαση στις οικογένειες Poaceae και Fabaceae. Ειδικότερα, μελετούνται οι οικολογικές μορφές ανάπτυξης τους (ποώδη μονοετή και πολυετή, θαμνώδη) η καθ’ ύψος εξάπλωσής τους (χαμηλή, ορεινή, υπαλπική και ευρεία ζώνη βλάστησης), η οικονομική αξία, η αντοχή στη βόσκηση, η ικανότητα προσαρμογής τους σε διάφορα περιβάλλοντα, η αντοχή τους σε συνθήκες καταπόνησης, η ανταγωνιστική τους ικανότητα, η θρεπτική αξία και η βοσκησιμότητά τους καθώς και τα διαχειριστικά χαρακτηριστικά τους. Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στην ποικιλότητα φυτικών διαπλάσεων, παγκοσμίως.
Λέξεις Κλειδιά
λιβαδικά φυτά, οικογένειες αγρωστωδών και ψυχανθών, οικολογικά και διαχειριστικά χαρακτηριστικα, παραγωγικότητα, θρεπτική αξία, βοσκησιμότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
ηλεκτρονικά μαθήματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική γραμματεία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση10
Άσκηση Πεδίου9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις5
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Θ. Κούκουρας και Ζ. Κούκουρα 2006. Βιογεωγραφία. Εισαγωγική προσέγγιση δια μέσου της βιοποικιλότητας των λιβαδικών οικοσυστημάτων
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ζ. Κούκουρα 2008. Τα σπουδαιότερα λιβαδικά φυτά της Ελλάδας. Πανεπιστημιακές παραδόσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2020