ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ / MECHANICS OF MATERIALS & MICRO-NANOSTRUCTURES
ΚωδικόςΜΝΝ106
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000159

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Αικατερινη Αυφαντη
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600112124
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές εισάγονται στην μηχανική των υλικών από τη μακροκλίμακα στη νανοκλίμακα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έννοια της τάσης και παραμόρφωσης. (Εξισώσεις ισορροπίας, διατήρησης ορμής και ενέργειας στο συνεχές μέσο). Καταστατικές εξισώσεις. (Ελαστικότητα, πλαστικότητα, ιξωελαστικότητα. Εφελκυσμός, στρέψη, κάμψη, σκληρομέτρηση. Ερπυσμός, χαλάρωση, κόπωση, θραύση). Σημειακές, γραμμικές και στρεπτικές ατέλειες. Κενά και εξαρμώσεις. Όρια κόκκων. Επιφάνειες και διεπιφάνειες. Μικροδομές και νανοδομές (στα μέταλλα, πολυμερή, υμένια και βιοϋλικά). Υλικές αστάθειες. Χωρική και χρονική εξέλιξη των μικροδομών και νανοδομών και τα φαινόμενα αστάθειας και αυτοοργάνωσής τους.
Λέξεις Κλειδιά
μηχανική υλικών, μικροδομή, νανοδομή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολή διαφανειών. Διανομή σημειώσεων και σειρών ασκήσεων μέσω ιστοσελίδας διδάσκοντα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου 2. Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση) ή Κατ’ οίκον επίλυση σειρών ασκήσεων 3. Εκπόνηση εργασίας και παρουσίασή της
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η.Χ. Αϋφαντής, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ, GRAPHOLINE, Θεσσαλονίκη, 2010 (Κωδ. 48638)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-09-2013