ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / TEACHER-CHILD INTERACTIONS AND SOCIAL RELATIONSHIPS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
ΚωδικόςΥΒ.1.007
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Γρηγοριάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003382

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 107
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600113439
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Να γνωρίσουν τα βασικά θεωρητικά μοντέλα και τις διαστάσεις της σχέσης παιδαγωγού-μαθητή στην προσχολική ηλικία. -Να συνδέσουν το ρόλο και τις πρακτικές του εκπαιδευτικού με την επίδραση στη συμπεριφορά και την προσαρμογή του παιδιού. -Να επιλύσουν μελέτες περίπτωσης και περιστατικά που αφορούν την αλληλεπίδραση παιδαγωγού-παιδιού. -Να γνωρίσουν πως να αναπτύξουν θετικό κοινωνικό κλίμα στην ομάδα της προσχολικής τάξης. -Να ενημερωθούν για τη διεθνή εκπαιδευτική πραγματικότητα και τη σημασία της σχέσης παιδαγωγού-παιδιού στην ανάπτυξη και την επίδοσή του.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο Μαθήματος-Περιγραφή: Παιδαγωγική αλληλεπίδραση Σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα σχέσης νηπιαγωγού-μαθητή Επισκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας Ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα Αυτοεκπληρούμενη προφητεία και προσδοκίες εκπαιδευτικών Λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία: μορφές, προβλήματα, τεχνικές Σχέσεις συνομηλίκων στην τάξη Λειτουργία ομάδας συνομηλίκων: τυπική και άτυπη δομή Λειτουργία ομάδας συνομηλίκων: ρόλος εκπαιδευτικού Ανάλυση κοινωνιομετρικών εργαλείων Συνεργατική μάθηση στην προσχολική τάξη
Λέξεις Κλειδιά
παιδαγωγική αλληλεπίδραση, σχέση παιδαγωγού-μαθητή, κοινωνική προσαρμογή, προσχολική εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις (ppt), ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, πολυμεσική διδασκαλία, βίντεο, e-mail, sms
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Άσκηση Πεδίου110,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Πρόοδοι50,2
Σύνολο1114,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος από το 1ο μάθημα. Οι φοιτητές αξιολογούνται στην παρουσίαση εργασίας, κατάθεση προόδου, άσκηση επίλυσης προβλήματος, έρευνα πεδίου και συγγραφή τελικής εργασίας. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται σταδιακά (διαμορφωτική αξιολόγηση).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
(α) Μπίκος, Κ. (2011). Κοινωνικές Σχέσεις και Αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. (β) Γκότοβος, Α. (2002). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. (γ) Καψάλης, Α. (2007). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης (δ) Sylva Kathy, Siraj-Blatchford Iram, Taggart Brenda, (2012). ΕCERS-E: Επέκταση της Κλίμακας Αξιολόγησης Περιβάλλοντος Προσχολικής Εκπαίδευσης ECERS-R. Τέσσερις Υποκλίμακες Γνωστικών Περιοχών, 4η έκδ. με προσθήκη επεξηγήσεων, Θεσσαλονίκη: Ζήτη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία με ελληνικά και αγγλικά επιστημονικά άρθρα των τελευταίων πέντε ετών
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-02-2016