ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ / ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ / ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ / CLINICAL PSYCHOLOGY: BEHAVIOURAL / COGNITIVE APPROACH
ΚωδικόςΨΥ-572
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013520

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 75
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ / ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600118159
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιστημονικές γνώσεις και κοινή λογική κατά την «Εφαρμογή» της Ψυχοθεραπείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ψυχοθεραπεία: Ομοιότητες και διαφορές με άλλες μορφές σχέσεων που επίσης αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας. Συστήματα Ταξινόμησης. Συμπεριφορική Προσέγγιση: Ορισμοί και τεχνικές της Θεραπείας, Συμπεριφοράς (π.χ. Συστηματική Αποευαισθητοποίηση, Κατακλυσμιαία/Ενδορρηκτική, Θεραπεία Αποστροφής κτλ.). Τροποποίηση της Συμπεριφοράς: Γενικές αρχές και ειδικές τεχνικές. Οικονομία Κερμάτων. Γνωστική Προσέγγιση: Εισαγωγή. Η Λογικο-Συναισθηματική Θεραπεία του A. Ellis. Η Θεραπεία των «Αυτόματων Σκέψεων» του A. Beck. Γνωστική-Συμπεριφορική Προσέγγιση. Εισαγωγή. Θεραπείες Απόκτησης Δεξιοτήτων. Θεραπείες Λύσης Προβλημάτων. Θεραπείες Γνωστικής Επαναδόμησης.
Λέξεις Κλειδιά
Ψυχοθεραπεία, Συμπεριφορική Προσέγγιση, Γνωστική-Συμπεριφορική Προσέγγιση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Κεφάλαια βιβλίων-Άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση πολυμεσικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Σεμινάρια130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων371,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις με ανοιχτά βιβλία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Dobson K.S. (ed) 1988. Handbook of Cognitive - Behavioral Therapies. The Guilford Press -Corsini R.J., Wedding D. (eds.) (1995) Current Psychotherapies. F.E. Peacock Publishers -Hauton K., Salkovskis P., Kirk J., Clark D. (eds.) (1998) Cognitive Behaviour Therapy for Psychiatric Problems. A Practical Guide. Oxford University Press. -Kendall P. C. Hollon S. D. (eds.) (1979) Cognitive Behavioral Interventions. Theory, Research and Procedures. Academic Press. -Καλατζή - Αζίζη Α., Δεγλέρης Ν. (1992) Θέματα Ψυχοθεραπείας της Συμπεριφοράς. Τόμος Α. Ελληνικά Γράμματα. -Τσιάντης Γ., Μανωλόπουλος Σ. (1987) Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Τρίτος Τόμος, ΘΕραπευτικές Προσεγγίσεις. Εκδόσεις Καστανιώτη. -Οδηγίες για Χαλάρωση. Σημειώσεις Μαθημάτων Κλινικής Ψυχολογίας -Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (1997). Κώδικες Δεοντολογίας για τους Ψυχολόγους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ελληνικά Γράμματα -Χαρβάτης Α., (2000) Χαρακτηριστικά Γονέων και η Σχέση τους με την Εκτίμηση Δυνατοτήτων και Δυσκολιών των Παιδιών: Αντλεριανή και Ορθολογιστική - Συναισθηματική Προσέγγιση. Α.Π.Θ. Διδακτορική Διατριβή -Καλαντζή Α., Εισαγωγή στη Θεραπεία της Συμπεριφοράς
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-06-2018