ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / LINGUISTIC DEVELOPMENT
ΚωδικόςΨΥ-635
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013583

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 35
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600118161

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 108 (127)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 13:30 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα. Συνιστάται να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τις φοιτήτριες/ τους φοιτητές τα υποχρεωτικά μαθήματα αναπτυξιακής ψυχολογίας και η παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων επιλογής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα μπορούν να: • περιγράφουν και να αναλύουν στην πορεία της τυπικής ανάπτυξης της γλώσσας στα επίπεδα της φωνολογίας, του λεξιλογίου, της μορφολογίας, του συντακτικού και της πραγματολογίας • διακρίνουν και να περιγράφουν μηχανισμούς γλωσσικής ανάπτυξης και σχετικούς παράγοντες επιρροής (ατομικούς – περιβαλλοντικούς) • προσεγγίζουν κριτικά θεωρητικά πλαίσια και ερευνητικά δεδομένα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής λόγου • συζητούν τη γλωσσική ανάπτυξη σε δίγλωσσο - πολύγλωσσο περιβάλλον, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο • αναλύουν και να συνθέτουν σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα και να εντοπίζουν πεδία μελλοντικής διερεύνησης και εφαρμογής γνώσεων για τη γλωσσική ανάπτυξη • διακρίνουν και να αναλύουν τα χαρακτηριστικά βασικών αναπτυξιακών διαταραχών λόγου και ομιλίας και να συζητούν μεθόδους ανίχνευσης και αντιμετώπισής τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αναλύεται η πορεία της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης στο φωνολογικό, μορφοσυντακτικό, σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο, υπό το πρίσμα σύγχρονων θεωρητικών προτάσεων και ερευνητικών δεδομένων. Συζητούνται επίσης αλλαγές που επιτελούνται με την ηλικία στις ικανότητες παραγωγής και κατανόησης λόγου. Εντοπίζονται μηχανισμοί γλωσσικής ανάπτυξης και σχετικοί παράγοντες επιρροής (ατομικοί, περιβαλλοντικοί). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της γλώσσας κατά τη βρεφική και την πρώιμη και πρώτη παιδική ηλικία. Συζητούνται επίσης επιδράσεις της διγλωσσίας στη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη. Τέλος, περιγράφονται αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας και συζητείται η ανίχνευση και αντιμετώπισή τους.
Λέξεις Κλειδιά
τυπική γλωσσική ανάπτυξη, θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης, επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, κατανόηση και παραγωγή λόγου, διγλωσσία - πολυγλωσσία, αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές - Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Χρήση υπηρεσίας Moodle για την ανάρτηση υλικού για το μάθημα, καθώς και την υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών - Χρήση της τεχνολογίας από τους φοιτητές για την εκπόνηση της εργασίας - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αξιοποίηση ιστοσελίδας)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261
Εξετάσεις261
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εργασία– Ομαδική (40% του τελικού βαθμού, υποχρεωτική): Eπισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας για τη γλωσσική ανάπτυξη και παρουσίαση μελετών σε ταξινομικό πίνακα. Συζήτηση ευρημάτων και συμπερασμάτων. Εντοπισμός περιορισμών στις μελέτες. Διατύπωση προτάσεων για μελλοντική διερεύνηση και εφαρμογές 2. Τελική γραπτή εξέταση (60% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
(i) Μότσιου, Ε. (2017). Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας. Εκδόσεις Open University Press (ii) Νικολόπουλος, Δ. (Επιμέλεια – Συλλογικό έργο, 2016). Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές. Εκδόσεις: Μοτίβο Εκδοτική.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Berk, L. (2015). Ανάπτυξη του Παιδιού. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. – Κεφάλαιο 9. Bishop, D. V., & Snowling, M. J. (2004). Developmental dyslexia and specific language impairment: Same or different?. Psychological Bulletin, 130(6), 858. Craig, G. & Baucum, D. (2008). Η ανάπτυξη του ανθρώπου (Τόμοι Α’ και Β). Αθήνα: Παπαζήση. Karmiloff-Smith, A. (2018). Development itself is the key to understanding developmental disorders. In A. Karmiloff-Smith, M. S. C. Thomas, M. H Johnson (Eds), Thinking Developmentally from Constructivism to Neuroconstructivism (pp. 97-117). Routledge. Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2014). Η ανάπτυξη των παιδιών. Εκδόσεις Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. - Κεφάλαιο 7 Norbury, C.-F., Tomblin, J. B., & Bishop, V. M. (2014). Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Gutenberg Παπαηλιού, Χ. (2005). Η ανάπτυξη της γλώσσας. Αθήνα: Παπαζήσης. Patrick, B. (2012). Ψυχολογία της γλώσσας: Γνωστική προσέγγιση της παραγωγής των λέξεων (Επιμ. Σ. Τάνταρος). Gutenberg.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-06-2021