ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / LINGUISTIC DEVELOPMENT
ΚωδικόςΨΥ-635
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013583

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 35
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600118161

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 108 (127)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 13:30 έως 16:00
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα. Συνιστάται να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τις φοιτήτριες/ τους φοιτητές τα υποχρεωτικά μαθήματα "Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι & II". Συνιστάται επίσης η παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων επιλογής (π.χ. ΨΥ750 - " Η Ανάπτυξη στη Βρεφική και Νηπιακή Ηλικία").
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα μπορούν να: • περιγράφουν και να αναλύουν στην πορεία της τυπικής ανάπτυξης της γλώσσας στα επίπεδα της φωνολογίας, του λεξιλογίου, της μορφολογίας, του συντακτικού και της πραγματολογίας • να περιγράφουν μη-γλωσσικές προϋποθέσεις για τη γλωσσική ανάπτυξη, καθώς και τη συμβολή γνωστικών λειτουργιών στην παραγωγή και κατανόηση της γλώσσας • προσεγγίζουν κριτικά θεωρητικά πλαίσια και ερευνητικά δεδομένα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής λόγου, να σκέφτονται δημιουργικά σε σχέση με αυτά και να επιχειρηματολογούν. • να εντοπίζουν και να συζητούν επιδράσεις του γλωσσικού περιβάλλοντος (π.χ. εμπλουτισμένου ή μη, π.χ. δίγλωσσου - πολύγλωσσου ή μονόγλωσσου), καθώς και του εκπαιδευτικού και κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου στην πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης και τα σχετικά επιτεύγματα • να εκπονούν μια αποτελεσματική βιβλιογραφική επισκόπηση και να οργανώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν σύγχρονα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα με στόχο την εμβάθυνση σε σχετικά θέματα, αλλά και την ανάδειξη πεδίων μελλοντικής διερεύνησης και εφαρμογής των ευρημάτων. • Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά αναπτυξιακών διαταραχών λόγου και ομιλίας και να συζητούν ζητήματα που αφορούν στην ανίχνευση και αντιμετώπισή τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο συγκεκριμένο μάθημα αναλύεται η πορεία της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης στο φωνολογικό, μορφοσυντακτικό, σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο. Υπό το πρίσμα βασικών ερμηνευτικών πλαισίων, συζητούνται ερευνητικά δεδομένα για τις αλλαγές που επιτελούνται με την ηλικία στις ικανότητες παραγωγής και κατανόησης λόγου. Αναδεικνύονται επίσης μη-γλωσσικές ικανότητες που συνιστούν προϋποθέσεις για τη γλωσσική ανάπτυξη, γνωστικές λειτουργίες που την υποστηρίζουν, καθώς και παράγοντες που ενδέχεται να την επηρεάσουν (κοινωνικοί, πολιτισμικοί κ.α.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της γλώσσας κατά τη βρεφική και την πρώιμη και πρώτη παιδική ηλικία, ενώ συζητείται και το ζήτημα της ύπαρξης μιας κρίσιμης ή ευαίσθητης περιόδου για τη γλωσσική ανάπτυξη. Περιγράφονται επίσης και συζητούνται οι επιπτώσεις της διγλωσσίας ή πολυγλωσσίας στη γλωσσική ανάπτυξη και τις γνωστικές λειτουργίες που την υποστηρίζουν, υπό το πρίσμα σχετικών θεωρητικών προτάσεων και στη βάση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων. Τέλος, περιγράφονται αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας και συζητούνται ζητήματα που αφορούν στην ανίχνευση και αντιμετώπισή τους.
Λέξεις Κλειδιά
τυπική γλωσσική ανάπτυξη, θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης, επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, κατανόηση και παραγωγή λόγου, διγλωσσία - πολυγλωσσία και γλωσσική ανάπτυξη, αναπτυξιακές διαταραχές λόγου - ομιλίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές - Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Χρήση υπηρεσίας Moodle για την ανάρτηση υλικού για το μάθημα, καθώς και την υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών - Χρήση της τεχνολογίας από τους φοιτητές για την εκπόνηση της εργασίας - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αξιοποίηση ιστοσελίδας)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Φροντιστήριο90,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών210,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εργασία (Υποχρεωτική – Ομαδική - 40% του τελικού βαθμού): Eπισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας για τη γλωσσική ανάπτυξη, μελέτη σχετικών άρθρων και βιβλίων, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, διατύπωση συμπερασμάτων – προτάσεων για μελλοντική διερεύνηση και σχετικές εφαρμογές 2. Τελική γραπτή εξέταση (60% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
(i) Μότσιου, Ε. (2017). Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας. Εκδόσεις Open University Press (ii) Νικολόπουλος, Δ. (Επιμέλεια – Συλλογικό έργο, 2016). Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές. Εκδόσεις: Μοτίβο Εκδοτική.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Berk, L. (2015). Ανάπτυξη του Παιδιού. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. – Κεφάλαιο 9. Bishop, D. V., & Snowling, M. J. (2004). Developmental dyslexia and specific language impairment: Same or different?. Psychological Bulletin, 130(6), 858. Craig, G. & Baucum, D. (2008). Η ανάπτυξη του ανθρώπου (Τόμοι Α’ και Β). Αθήνα: Παπαζήση. Karmiloff-Smith, A. (2018). Development itself is the key to understanding developmental disorders. In A. Karmiloff-Smith, M. S. C. Thomas, M. H Johnson (Eds), Thinking Developmentally from Constructivism to Neuroconstructivism (pp. 97-117). Routledge. Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2014). Η ανάπτυξη των παιδιών. Εκδόσεις Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. - Κεφάλαιο 7 Norbury, C.-F., Tomblin, J. B., & Bishop, V. M. (2014). Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Gutenberg Παπαηλιού, Χ. (2005). Η ανάπτυξη της γλώσσας. Αθήνα: Παπαζήσης. Patrick, B. (2012). Ψυχολογία της γλώσσας: Γνωστική προσέγγιση της παραγωγής των λέξεων (Επιμ. Σ. Τάνταρος). Gutenberg.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-02-2019