ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / RESEARCH AND APPLICATIONS IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΨΥ-634
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013529

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600118232
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα. Συνιστάται να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τις φοιτήτριες/ τους φοιτητές τα υποχρεωτικά μαθήματα "Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι & II", καθώς και σχετικά μαθήματα επιλογής (π.χ. ΨΥ635 - "Γλωσσική Ανάπτυξη", ΨΥ750 - " Η Ανάπτυξη στη Βρεφική και Νηπιακή Ηλικία" κ.λπ.)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα μπορούν να: • συζητούν την πολυπλοκότητα των αναπτυξιακών αλλαγών και τον κρίσιμο ρόλο τους για την καθημερινή λειτουργικότητα σε διαφορετικές αναπτυξιακές περιόδους • να χρησιμοποιούν θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία και να πραγματοποιούν μελέτες μικρής κλίμακας για να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν αναπτυξιακές αλλαγές • προσεγγίζουν κριτικά μεθοδολογικές προσεγγίσεις αναφορικά με συγκεκριμένα ερωτήματα για την ανάπτυξη • εκπονούν επισκοπήσεις της βιβλιογραφίας και να οργανώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν σύγχρονα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα • αναδεικνύουν πεδία μελλοντικής διερεύνησης και πεδία εφαρμογής των γνώσεων για την ανθρώπινη ανάπτυξη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρόκειται για ένα μάθημα εξειδίκευσης το οποίο αποσκοπεί στην περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη έρευνα στο πεδίο της αναπτυξιακής ψυχολογίας, καθώς και τα πεδία εφαρμογής σχετικών ευρημάτων. Θα συζητηθούν ευρήματα μελετών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο σύγχρονων θεωριών για τη γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας, με έμφαση στις περιόδους της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και της αναδυόμενης ενηλικίωσης. Θα αναδειχθούν πλεονεκτήματα και περιορισμοί βασικών τύπων ερευνητικού σχεδιασμού και μεθόδων συλλογής δεδομένων και θα συζητηθεί η σχετική συμβολή τους στη μελέτη των μηχανισμών, της πορείας της ανάπτυξης και σχετικών επιτευγμάτων ανά πεδίο διερεύνησης. Οι φοιτητές αναμένεται να μελετούν σχετική βιβλιογραφία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις που θα πραγματοποιούνται στην τάξη αναφορικά με θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε φροντιστήρια και σεμινάρια που θα υποστηρίξουν την πραγματοποίηση ομαδικών μελετών μικρής κλίμακας και ατομικών εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Γνωστική ανάπτυξη, γλωσσική ανάπτυξη, συναισθηματική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη, ανάπτυξη της προσωπικότητας, εφαρμογές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ζητήματα ηθικής στην έρευνα,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Χρήση υπηρεσίας Moodle για την ανάρτηση υλικού για το μάθημα, καθώς και την υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών - Χρήση της τεχνολογίας από τους φοιτητές για την εκπόνηση των εργασιών και την ανάλυση δεδομένων - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αξιοποίηση ιστοσελίδας)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261
Φροντιστήριο130,5
Εκπόνηση μελέτης (project)130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εργασία (Υποχρεωτική - Ατομική - 50% του τελικού βαθμού): Επισκόπηση της βιβλιογραφίας και επιλογή αναπτυξιακών μελετών με διαφορετικό σχεδιασμό. Συζήτηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του ερευνητικού σχεδιασμού κάθε μελέτης, καθώς και της σχετικής συμβολής τους στη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Ανάδειξη της αξίας και των κατευθύνσεων που μπορεί να πάρει η σχετική μελλοντική διερεύνηση, καθώς και πεδίων πιθανής εφαρμογής των σχετικών ευρημάτων. 2. Ερευνητική εργασία – Γραπτή αναφορά (Υποχρεωτική – Ομαδική - 50% του τελικού βαθμού): Διεξαγωγή ερευνητικής μελέτης μικρής κλίμακας. Διατύπωση στόχων και ερευνητικών ερωτημάτων. Περιγραφή της μεθόδου. Ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων. Διατύπωση συμπερασμάτων για την ανάπτυξη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΥΔΟΞΟΣ Berk, L. (2015). Η Ανάπτυξη των Βρεφών, των Παιδιών και των Εφήβων. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. Feldman, R. S. (2011). Εξελικτική Ψυχολογία: Δια βίου ανάπτυξη – Ενιαίο. Εκδόσεις Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε. Lehalle, H. & Mellier, D. (2009). Ψυχολογία της ανάπτυξης. Εκδόσεις Πεδίο Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Adesope, O. O., Lavin, T., Thompson, T., & Ungerleider, C. (2010). A systematic review and meta-analysis of the cognitive correlates of bilingualism. Review of Educational Research, 80(2), 207-245. Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469. Arnett, J. J. (2007). Emerging adulthood: What is it, and what is it good for?. Child Development Perspectives, 1(2), 68-73. Assor, A. (2012). Allowing choice and nurturing an inner compass: Educational practices supporting students’ need for autonomy. In S. L., Christenson, A. L., Reschly, & C. Wylie (Eds.). Handbook of research on student engagement (pp. 421-439). Springer, Boston, MA. Assor, A. (2012). Autonomous moral motivation: Consequences, socializing antecedents and the unique role of integrated moral principles. In Mikulincer, Mario Ed, and Phillip R. Shaver (Eds.). The social psychology of morality: Exploring the causes of good and evil (pp. 239-255). American Psychological Association. Assor, A. (2018). The striving to develop an authentic inner compass as a key component of adolescents’ need for autonomy: Parental antecedents and effects on identity, well-being, and resilience. In B. Soenens, M. Vansteenkiste, & S. Van Petegem (Eds), Autonomy in adolescencent development – Towards Conceptual Clarity (pp 135 - 160). N.Y.: Routeledge Psychology Press in conjunction with European Association for Research on Adolescence (EARA). Barac, R., Bialystok, E., Castro, D. C., & Sanchez, M. (2014). The cognitive development of young dual language learners: A critical review. Early Childhood Research Quarterly, 29(4), 699-714. Bialystok, E. (2009). Bilingualism: The good, the bad, and the indifferent. Bilingualism: Language and Cognition, 12(1), 3-11. De Bruin, A., Treccani, B., & Della Sala, S. (2015). Cognitive advantage in bilingualism: An example of publication bias?. Psychological Science, 26(1), 99-107. Demetriou, A., Makris, N., Spanoudis, G., Kazi, S., Shayer, M., & Kazali, E. (2018). Mapping the dimensions of general intelligence: An integrated differential-developmental theory. Human Development, 61(1), 4-42. Demetriou, A., Spanoudis, G., Kazi, S., Mouyi, A., Žebec, M. S., Kazali, E., ... & Shayer, M. (2017). Developmental differentiation and binding of mental processes with g through the life-span. Journal of Intelligence, 5(2), 23. Demetriou, A., Spanoudis, G., Žebec, M., Andreou, M., Golino, H., & Kazi, S. (2018). Mind-personality relations from childhood to early adulthood. Journal of Intelligence, 6(4), 51. Duñabeitia, J. A., Hernández, J. A., Antón, E., Macizo, P., Estévez, A., Fuentes, L. J., & Carreiras, M. (2014). The inhibitory advantage in bilingual children revisited. Experimental psychology, 61(3), 234–251. Duñabeitia, J. A., Ivaz, L., & Casaponsa, A. (2016). Developmental changes associated with cross-language similarity in bilingual children. Journal of Cognitive Psychology, 28(1), 16-31. Gathercole, V. C. M., & Thomas, E. M. (2009). Bilingual first-language development: Dominant language takeover, threatened minority language take-up. Bilingualism: Language and Cognition, 12(2), 213-237. Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2014, Επιμ. Ζ. Μπαμπλέκου). Η ανάπτυξη των παιδιών. Εκδ. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. Reifman, A., Arnett, J. J., & Colwell, M. J. (2007). Emerging adulthood: Theory, assessment and application. Journal of Youth Development, 2(1), 37-48. Schacter, D. L., Gilbert D. T., & Wegner, D. M. (2012, Επιμ. Σ. Βοσνιάδου). Ψυχολογία. Εκδ. Gutenberg. Slater, A. & Bremner, G. (2019, Επιμ. Β. Τσούρτου). Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα. Smith, P. K.., Cowie, H., & Blades, M. (2018, Επιμ. Ε. Γαλανάκη). Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα. Ο κατάλογος της επιπρόσθετης βιβλιογραφίας θα ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.  
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-04-2019