ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / TRANSLATION AND LINGUISTIC MEDIATION: DESIGNING QUANTITATIVE RESEARCH
ΚωδικόςΓΔ_016
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔήμητρα Τσοκακτσίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014867

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600118792
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται στα πλαίσια του μαθήματος: Να γνωρίσουν τον ρόλο της μετάφρασης και της διαμεσολάβησης στο μάθημα της ξένης γλώσσας Να εξοικειωθούν με την ποσοτική έρευνα Να γνωρίσουν τις φάσεις εκπόνησης της ποσοτικής έρευνας Να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη σχεδιάζοντας το δικό τους ερωτηματολόγιο Να συλλέξουν δεδομένα μέσω ενός ερωτηματολογίου και στη συνέχεια να αναλύσουν τα δεδομένα αυτά μέσω ενός στατιστικού προγράμματος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού οι φοιτητές/οι φοιτήτριες θα γνωρίσουν με τα διάφορα είδη της μετάφρασης και διαμεσολάβησης στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Επίσης θα εξοικειωθούν με την ποσοτική έρευνα καθώς και της διάφορες φάσεις εκπόνησής της. Η σύνδεση της θεωρίας με τη πράξη θα γίνει με το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου με θέμα τη μετάφραση ή/και τη διαμεσολάβηση στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Οι φοιτητές, αφού συλλέξουν τα δεδομένα, θα τα αναλύσουν με τη χρήση ενός στατιστικού προγράμματος.
Λέξεις Κλειδιά
ξενόγλωσσο μάθημα, μετάφραση, διαμεσολάβηση, ποσοτική έρευνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια451,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,4
Εκπόνηση μελέτης (project)602,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Σύνολο2259
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-02-2019