ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ / WETLANDS AND AGRICULTURE
Κωδικός650Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001540

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600119784
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 008Υ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • 009Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
 • 646Ε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. Έχουν εξοικειωθεί με την επιστημονική ορολογία των υγροτόπων και τους διάφορους τύπους αυτών. 2. Έχουν κατανοήσει τις διάφορες λειτουργίες και αξίες αυτών όπως και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων. 3. Έχουν διαμορφώσει άποψη για την αναγκαία αειφορική διαχείριση των υγροτοπικών πόρων στηριζόμενοι στην σχετική επιστημονική γνώση και στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Υγρότοποι και Γεωργία Εισαγωγή. Η έννοια του υγροτόπου. Σχετικοί ορισμοί. Νομοθεσία προστασίας υγροτόπων. Οδηγία 92/43/Ε.Ε. Υγρότοποι σύμβασης Ramsar. Φυσικές λειτουργίες υγροτόπων. Οι κυριότερες ομάδες οργανισμών των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Αξίες υγροτόπων. Τεχνητοί υγρότοποι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Υγρότοποι και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Φυσικές μεταβολές και ανθρωπογενείς αλλοιώσεις των υγροτόπων. Θετικές και αρνητικές αλληλεπιδράσεις υγροτοπικών και αγροτικών οικοσυστημάτων. Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων. Αρχές αειφορικής διαχείρισης υγροτόπων και διαχειριστικά σχέδια. Οι ελληνικοί υγροτοπικοί πόροι σήμερα και προοπτικές τους.
Λέξεις Κλειδιά
Υγρότοποι, Λειτουργίες υγροτόπων, αξίες υγροτόπων, διαχείριση υγροτόπων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γεράκης Π.Α. και Σ.Ε.Τσιούρης. 2010. Υγρότοποι και Γεωργία. Λειτουργίες, Αξίες, Διατήρηση και Διαχείριση Υγροτόπων, Σχέσεις με Γεωργικά Οικοσυστήματα. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη. 311 σελ. (κωδικός Εύδοξος: 2771)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
β1. Γεράκης Π.Α. και Ε.Θ. Κουτράκης. 1996. Ελληνικοί Υγρότοποι. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. ΕΚΒΥ. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας. Αθήνα. 383 σελ. β2. Kent D.M. 2001. Applied Wetlands. Science and Technology. 2nd Edition. Lewis Publishers. 454p.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-04-2014