ΛΕΙΜΩΝΕΣ ΒΟΣΚΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛΕΙΜΩΝΕΣ ΒΟΣΚΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ / GRASSLAND PASTURE - PASTURE MANAGEMENT
ΚωδικόςΝ542Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001994

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛΕΙΜΩΝΕΣ ΒΟΣΚΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600120756
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα μάθουν τα βασικά λιβαδικά φυτά και τους τύπους και υποτύπους λιβαδιών – ποολίβαδα.
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΒΑΔΙΑ 1η ενότητα. Έννοια των φυσικών λιβαδιών Σχέσεις λιβαδιών – δασών – καλλιεργούμενων αγρών. Σημασία των λιβαδιών Τύποι και υποτύποι λιβαδιών – ποολίβαδα. 2η ενότητα. Φρυγανολίβαδα – θαμνολίβαδα – Μερικώς δασοσκεπή λιβάδια. 3η ενότητα. Επίδραση της βόσκησης στα λιβαδικά φυτά. Γενικά – Επίδραση της βόσκησης 1) στη σύνθεση και αποθησαύριση θρεπτικών ουσιών, 2) στην παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, 3) στην καρποφορία των φυτών, 4) στην αύξηση των ριζών, 5) στη θρεπτική αξία των λιβαδικών φυτών. 4η ενότητα. Κανονική χρήση λιβαδιών. Γενικά – Καθορισμός κανονικής χρήσης – Κανονική χρήση σε ποολίβαδα – Κανονική χρήση σε θαμνολίβαδα. Μετρήσεις παραγωγής λιβαδιών Γενικά – Ποσοτικές παράμετροι της λιβαδικής βλάστησης – Κάλυψη βλάστησης και μέθοδοι μέτρησής της. 5η ενότητα. Σύνθεση βλάστησης και μέθοδοι μέτρησής της. Πυκνότητα βλάστησης – Συχνότητα εμφάνισης φυτών – Ύψος βλάστησης – Βάρος (παραγωγή) βλάστησης, βιομάζα, βοσκήσιμη ύλη – Μέθοδος πραγματικής μέτρησης βάρους (παραγωγής) – Ευρωστία λιβαδικών φυτών. 6η ενότητα. Ποιοτικές παράμετροι της λιβαδικής βλάστησης – Περιγραφή. Συντελεστής βοσκησιμότητας και παράγοντες που τον επηρεάζουν. Ποσοστό χρησιμοποίησης λιβαδικής βλάστησης και μέθοδοι μέτρησής του: 1) Οπτική εκτίμηση κατά επιφάνεια, 2) Πραγματική μέτρηση βάρους. 7η ενότητα. 1) Συσχέτιση αυξητικών χαρακτηριστικών των βλαστών θάμνων,2) Οπτική εκτίμηση χρησιμοποίησης βλαστών θάμνων. Είδη κλείδες και περιοχές κλείδες στην εκτίμηση του ποσοστού χρησιμοποίησης. Βοσκοϊκανότητα και μέθοδοι προσδιορισμού της. 8η ενότητα. Εκπτώσεις βοσκοϊκανότητας. Λιβαδική κατάσταση και κατηγορίες αυτής – Εκτίμηση λιβαδικής κατάστασης. Συστήματα βόσκησης – Σύστημα συνεχούς βόσκησης – Σύστημα περιφοράς της βόσκησης – Σύστημα αναστολής της βόσκησης. ΛΕΙΜΩΝΕΣ 9η ενότητα. Εισαγωγή –κατηγορίες λειμώνων – βόσκηση λειμώνων – παραγωγή σανού, μορφές σανού, παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα σανού – ενσίρωση της παραγωγής των λειμώνων – διαχείριση λειμώνων. 10η ενότητα. Λειμώνια φυτά – ιδιότητες ετησίων και πολυετών λειμώνιων φυτών – θρεπτική αξία λειμώνιων φυτών – χημικά συστατικά τους. Γενική περιγραφή και ιδιότητες οικογενειών ψυχανθών και αγρωστωδών λειμώνιων φυτών 11η ενότητα. Περιγραφή και διαχείριση των λειμώνιων φυτών. Ψυχανθή φυτά 1. Μηδική η ήμερη (Medicago sativa) –Προσαρμογή – Ποικιλίες – Σπορά – Λίπανση – Άρδευση – Συγκομιδή – Ενσίρωση 2. Τριφύλλι το λειμώνιο (Trifolium pratense) – Ιδιότητες – Ποικιλίες – Καλλιέργεια – Συγκομιδή 3. Τριφύλλι το έρπον (Trifolium repens) – Ιδιότητες – Καλλιέργεια – Διαχείριση 12η ενότητα. 1. Λωτός ο κερατιοφόρος (Lotus corniculatus) - Ιδιότητες – Καλλιέργεια – Διαχείριση 2. Ονοβρυχίδα η ήρεμη (Onobrychis sativa) - Ιδιότητες – Καλλιέργεια – Διαχείριση 3. Τριφύλλι το υπόγειο (Trifolium subterraneum) - Ιδιότητες – Καλλιέργεια – Διαχείριση Αγρωστώδη φυτά 1. Δακτυλίδα η συσπειρωμένη (Dactylis glomerata) – Ιδιότητες και ποικιλίες – Καλλιέργεια – Διαχείριση. 2. Βρόμος ο άοπλος (Bromus inermis) - Ιδιότητες και ποικιλίες – Καλλιέργεια – Διαχείριση. 13η ενότητα. 1. Πόα η λειμώνιος (Poa pratensis) - Ιδιότητες και ποικιλίες – Καλλιέργεια – Διαχείριση. 2. Λόλιο το πολυετές (Lolium perenne) - Ιδιότητες– Καλλιέργεια – Διαχείριση. 3. Φεστούκα η καλαμοειδής (Festuca arundinacea) – Ιδιότητες και καλλιέργεια – Διαχείριση. 4. Φλέως ο λειμώνιος (Pleum pretense) - Ιδιότητες και καλλιέργεια – Διαχείριση. Μίγματα λειμώνιων φυτών Πλεονεκτήματα μιγμάτων ψυχανθών και αγρωστωδών φυτών – Επιλογή του κατάλληλου μίγματος – Αριθμός ειδών και αναλογία μίγματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80
Εργαστηριακή Άσκηση10
Άσκηση Πεδίου10
Φροντιστήριο9
Εξετάσεις3
Σύνολο112
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-01-2019