ΠΡΟΧ. ΜΑΘ. ΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧ. ΜΑΘ. ΙΟΛΟΓΙΑΣ / ADVANCED PLANT VIROLOGY
ΚωδικόςΕΦΝ712
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000803

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧ. ΜΑΘ. ΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600120894
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βιοχημεία, Φυτοπαθολογία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 1. γνωρίζουν τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν οι ιοί και τα ιοειδή για να μολύνουν τα φυτά-ξενιστές 2. γνωρίζουν τους μηχανισμούς μετάδοσης ιών και ιοειδών από φυτό σε φυτό 3. γνωρίζουν τους μηχανισμούς εξέλιξης των ιών και ιοειδών 4. γνωρίζουν τη στρατηγική διάγνωσης ιών/ιοειδών και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ταξινόμηση, σύνθεση και δομή των φυτικών ιών Έκφραση των ιικών γονιδιωμάτων Αναπαραγωγή Μετακίνηση μέσα στο φυτό Αλληλεπιδράσεις ιών με τα φυτά Αλληλεπιδράσεις ιών με τους φορείς τους Μεθοδολογία διάγνωσης ασθενειών και σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσης Επιδημιολογία και οικολογία Γενετική παραλλακτικότητα και εξέλιξη Σύγχρονες μέθοδοι καταπολέμησης Ιοειδή
Λέξεις Κλειδιά
Ταξινόμηση, σύνθεση και δομή ιών, αναπαραγωγή, μετακίνηση, μοριακές αλληλεπιδράσεις, διάγνωση, επιδημιολογία, εξέλιξη, καταπολέμηση, ιοειδή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση powerpoint
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
γραπτές εξετάσεις, εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Plant Virology. Hull R. Academic Press 5th Edition 2014 pp. 1103.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2015