ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / Advanced Food Microbiology
ΚωδικόςΤΧΝ703
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000994

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121167
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΤΧΝ 703 Προχωρημένα Μαθήματα Μικροβιολογίας Τροφίμων Περίγραμμα: Φυσιολογία ψυχρότροφων, μεσόφιλων, θερμόφιλων, οσμώφιλων μικροοργανισμών. Μελέτη της συμπεριφοράς των μικροοργανισμών κατά τη συνδυασμένη δράση αντιμικροβιακών εμποδίων που συμβάλλουν στην ασφάλεια των τροφίμων. Μικροβιολογικές αλλοιώσεις. Μικροβιολογία προϊόντων που υφίστανται σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας καθώς και προϊόντων ελάχιστης επεξεργασίας. Καλλιέργειες εκκινήσεως, προβιοτικές και προστατευτικές καλλιέργειες. Εφαρμογή μοριακών μεθόδων για την ταυτοποίηση των μικροοργανισμών. Μελέτη περιπτώσεων στη μικροβιολογία τροφίμων. Εβδομαδιαίες Διαλέξεις: 1. Μικροβιολογική αλλοίωση των τροφίμων 2. Αλληλεπιδράσεις αλλοιωγόνων μικροοργανισμών – Quorum sensing - Μικροοργανισμοί που σχηματίζουν βιοϋμένιο 3. Θερμοάντοχοι μικροοργανισμοί. Σπόρια των μικροοργανισμών και η σημασία τους. Θερμόφιλοι μικροοργανισμοί. 4. Οσμωρύθμιση των μικροοργανισμών. Οσμώφιλες ζύμες. Χημικά συντηρητικά στα προϊόντα με μειωμένη τιμή ενεργότητας νερού. 5. Μικροβιολογική ασφάλεια φρούτων και λαχανικών - Απολυμαντικά στη βιομηχανία τροφίμων (όζον, ενώσεις χλωρίου κλπ.) 6. Χιτοζάνη και υδρολυτικά ένζυμα σαν αντιμικροβιακός παράγοντας. 7. Μικροβιολογία ασηπτικά επεξεργασμένων τροφίμων. 8. Μικροβιολογία αντιμικροβιακών εμποδίων - Μικροβιολογία προϊόντων που υφίστανται ήπια θερμική επεξεργασία - Επιφανειακή παστερίωση 9. Ζυμούμενα τρόφιμα - Καλλιέργειες εκκίνησης – Προβιοτικές καλλιέργειες - Προστατευτικές καλλιέργειες. 10. Μικροβιολογικά προβλήματα ελάχιστα επεξεργασμένων τροφίμων. 11. Μικροβιολογία προϊόντων που υφίστανται νέες μη θερμικές μεθόδους επεξεργασίας. 12. Ανίχνευση μικροοργανισμών με Real-Time PCR. 13. Μελέτη περιπτώσεων στη Μικροβιολογία Τροφίμων.
Λέξεις Κλειδιά
Προχωρημένα Μαθήματα Μικροβιολογίας Τροφίμων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2015