ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / INTRODUCTION TO LANGUAGE SCIENCES
Τίτλος στα ΙταλικάIntroduzione alle scienze delle lingue
Κωδικός11220
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Λεονταρίδη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000745

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 121
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600122841

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 15 (106)
ΗμερολόγιοVenerdì 09:00 to 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Άλλη / Άλλες (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό επιχειρεί μια εισαγωγική προσέγγιση στην γλωσσολογία. Βασική του επιδίωξη είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις γενικές αρχές της (δομικής και γενετικής) γλωσσολογίας και συγκεκριμένα: α) με την τυπική μελέτη του κάθε επιπέδου γλωσσικής ανάλυσης και β) με τη λειτουργική πλευρά της γλώσσας. Οι γνώσεις που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι προάγουν την κατανόηση της γλώσσας ως σύνθετου φαινομένου με γνωσιακή και κοινωνική βάση, ενώ οι σχετικές δεξιότητες τους επιτρέπουν να αναλύουν γλωσσικά φαινόμενα διαφόρων επιπέδων με συστηματικό τρόπο, να κατανοούν τη δομή διαφορετικών γλωσσών και να πραγματοποιούν στοιχειώδη περιγραφική γλωσσολογική ανάλυση της μητρικής τους γλώσσας και μιας ξένης γλώσσας σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να έχουν εξοικειωθεί με την ιδέα της επιστημονικής ενασχόλησης και εξασκηθεί στην επιστημονική ανάλυση της γλώσσας, ώστε μέσω της παρουσίασης των βασικών αρχών που δέχεται η σύγχρονη γλωσσική επιστήμη, της κατάδειξης των δύο βασικών αξόνων της θεώρησης της γλώσσας και του χαρακτήρα των προκαταλήψεων σχετικά με τη γλώσσα να έχουν προετοιμαστεί αναφορικά με διάφορα θέματα και για αυτό που θα κληθούν στο μέλλον να εφαρμόσουν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της ιταλικής ως ξένης γλώσσας, μέσα στη σχολική τάξη ως καθηγητές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή: Βασικές αρχές της γλωσσολογίας. Αντικείμενο της γλωσσολογίας. Αιτιολόγηση των επιπέδων στην ανάλυση της γλώσσας. 2. Φωνητική: Αντικείμενο της φωνητικής. Περιγραφή του ήχου και τομείς της φωνητικής. Ακουστική φωνητική. Ακροατική φωνητική. Αρθρωτική φωνητική. 3. Φωνολογία: Αντικείμενο της φωνολογίας. Φθόγγοι σε παραδειγματικές σχέσεις αντίθεσης. Φωνήματα. Η εξεύρεση των φωνημάτων μιας γλώσσας. Διακριτικά χαρακτηριστικά. Σημάδεμα, ουδετεροποίηση. Τα φωνήματα της κοινής νεοελληνικής. Συνταγματικές σχέσεις μεταξύ φωνημάτων. Προσωδιακά στοιχεία. 4. Μορφολογία: Αντικείμενο της μορφολογίας. Μορφήματα. Η εξεύρεση των μορφημάτων μιας γλώσσας. Είδη μορφημάτων. Συνταγματικές σχέσεις μεταξύ μορφημάτων: οι λέξεις. Σύνθεση-Παραγωγή. Γλωσσική τυπολογία. 5. Σύνταξη: Αντικείμενο της σύνταξης. Πρωτεύουσες γραμματικές κατηγορίες. Δευτερεύουσες γραμματικές κατηγορίες. Φράση. Πρόταση. Ανάλυση σε Άμεσα Συστατικά. Γενετικές Γραμματικές. 6. Σημασιολογία: Η διπλή άρθρωση του περιεχομένου. Η μορφή του περιεχομένου. Λειτουργίες της γλώσσας και είδη σημασίας. Σημασία μορφήματος/λέξης (λεξική σημασία). Σημασία της πρότασης (προτασιακή σημασία). Προβλήματα στην οριοθέτηση της σημασίας και της σημασιολογίας. 7. Πραγματολογία: Αντικείμενο της πραγματολογίας. Γλωσσική πράξη. Η δομή της γλωσσικής πράξης. Προσλεκτικοί ενδείκτες. Ικανοποιητική επιτέλεση των γλωσσικών πράξεων. Οριοθέτηση της πραγματολογίας. 8. Κοινωνιογλωσσολογία: Αντικείμενο της κοινωνιογλωσσολογίας. Διαστάσεις της ποικιλότητας. Γλώσσα και κοινωνική ανισότητα.
Λέξεις Κλειδιά
γλώσσα, γλωσσολογική ανάλυση, διακλαδική γλωσσολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-Παρουσίαση διαλέξεων με χρήση αρχείων powerpoint, βίντεο και διαδικτυακών πηγών/ προγραμμάτων. -Ανάρτηση διδακτικού υλικού στο e-class. -Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και e-class.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1224,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,7
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή στις συζητήσεις στην τάξη. Εργασίες/ασκήσεις, πρόοδος (προαιρετικά). ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (η εξέταση καλύπτει όλη τη θεματολογία του μαθήματος). Οι φοιτητές πρέπει να απαντήσουν σε ασκήσεις (περί γλωσσολογικής θεωρίας αλλά και εφαρμογής γλωσσολογικής ανάλυσης) και ερωτήσεις ανάπτυξης θεωρίας. Για τις ασκήσεις τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 1. Ακρίβεια 2. Ορθότητα Για τις θεωρητικές ερωτήσεις τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 1. Η ακρίβεια και η σαφήνεια 2. Η αποφυγή πλεοναστικών πληροφοριών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γούτσος, Δ. (2012)Γλώσσα: Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική Φιλιππάκη-Warburton Ει. (1992). Εισαγωγή στην Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Σημειώσεις από τη διδάσκουσα (αρχεία power-point, PDF, videos, κ.ά.). -ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Θεοδοσία (2008), Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. -LYONS, John (1995), Εισαγωγή στη γλωσσολογία, Αθήνα: Πατάκης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-07-2018