ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I / STATISTICS I
Κωδικός12ΥΑ03
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑνδρέας Μάττας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001403

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 844
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600122990
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατανόηση βασικών στατιστικών εννοιών και μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής, της θεωρίας πιθανοτήτων, των μονοδιάστατων κατανομών πιθανότητας και κατανομών δειγματοληψίας. Η ανάπτυξη στατιστικού τρόπου σκέψης και ικανοτήτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Εισαγωγή στη χρήση Στατιστικού λογισμικού (SPSS). Ανάλυση σχέσεων δύο μεταβλητών. Έμφαση δίνεται σε εφαρμογές στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιγραφική στατιστική: Παρουσίαση και συνοπτική περιγραφή δεδομένων. Εισαγωγικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων, Δεσμευμένη Πιθανότητα, Στοχαστική ανεξαρτησία. Τυχαίες μεταβλητές, Κατανομές Πιθανότητας, Μονοδιάστατες Διακριτές Κατανομές, Μονοδιάστατες Συνεχείς Κατανομές, Δειγματοληψία και Κατανομές Δειγματοληψίας.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Χρήση Powerpoint στο Αμφιθέατρο - Στατιστικό λογισμικό (SPSS) στο Εργαστήριο - Ιστοσελίδα μαθήματος όπου διατίθονται οι σημειώσεις, πολυμεσικό υλικό, ασκήσεις, εργασίες και σύνολα δεδομένων για τη διεξαγωγή τους
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Εργαστηριακή Άσκηση301,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων260,9
Εκπόνηση μελέτης (project)260,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,1
Σύνολο1645,9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή στα Φροντιστήρια/Εργαστήρια και στις εργασίες που θα δίνονται στη διάρκειά τους. Προφορικές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Downing, D., and Clark, J. «Στατιστική των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010. - Ζαχαροπούλου Χ. «Στατιστική, Μέθοδοι-Εφαρμογές, Τόμος Α΄», Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2012. - Αγγελής,Β και Δημάκη Α. «Στατιστική - Τόμος Α'». Εκδόσεις Σοφία 2010.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2017