Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ενημερώθηκε: 2019-10-24