Εργαστήριο Χημείας ΙΙ - Αναλυτική Χημεία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕργαστήριο Χημείας ΙΙ - Αναλυτική Χημεία / Chemistry Laboratory II (Analytical Chemistry)
ΚωδικόςΕΧ2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000700

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕργαστήριο Χημείας ΙΙ - Αναλυτική Χημεία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125496
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση των κύριων παραμέτρων που αφορούν στην πρόληψη κινδύνων κατά την εργασία σε χημικό εργαστήριο, καθώς επίσης και το πλαίσιο χάραξης συστηματικής πολιτικής από κάθε οργάνωση/επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας σε χημικό εργαστήριο. Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος:  Αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις για να ασχοληθούν με την ασφάλεια σε χημικό εργαστήριο (βιοτεχνίας, βιομηχανίας).  Αποκτούν τις ανάλογες δεξιότητες που απαιτούνται από έναν χημικό μηχανικό.  Μπορεί να εκπαιδεύει νέους χημικούς και χημικούς μηχανικούς σε θέματα ασφάλειας και εργασίας σε χημικό εργαστήριο  Συνεργάζονται με τον τεχνικό ασφαλείας μιας βιομηχανίας για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μια μελέτη επικινδυνότητας, που να άπτεται θεμάτων ανθρώπινου παράγοντα και εργασιακής ασφάλειας στο χημικό ερεγαστήριο  Είναι σε θέση να παράσχουν πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων και ασθενειών, καθώς επίσης να εξαλείψουν και να αποτρέψουν τη διάδοση πυρκαγιών, μέσα σε χημικό εργαστήριο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και πρότυπα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εργαστηριακές ασκήσεις: Κανονικά διαλύματα, ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής - προσδιορισμός Fe2+ με KMnO4, συμπλοκομετρικός προσδιορισμός σκληρότητας νερού με EDTA. Φασματοφωτομετρία UV-Vis- προσδιορισμός Fe με ο-φαινανθρολίνη. Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης - προσδιορισμός σύστασης μίγματος CaCO3/CaCO3*MgCO3. Ορυκτολογική ταυτοποίηση μίγματος CaCO3/CaCO3*MgCO3 με ακτίνες Χ. Ιοντική χρωματογραφία – προσδιορισμός ανόργανων ιόντων σε δείγματα νερού. Αέρια χρωματογραφία, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός μίγματος αλκανίων. Διαθλασιμετρία, προσδιορισμός συγκέντρωσης σακχάρων σε υδατικά διαλύματα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις10
Εργαστηριακή Άσκηση40
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40
Εξετάσεις60
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Αναλυτική χημεία, Λιοδάκης Στυλιανός Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.2001 2. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ-Β. ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ Όλγα Σιμώνη 2001 3.ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ, HARRIS DANIEL C. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 2010
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-05-2020