Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Μανασσής Μήτρακας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Ενημερώθηκε: 2018-11-04