ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ / Forest Genetics
Κωδικός045Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000054

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600125933
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Κατανόηση των αρχών, των δυνατοτήτων και προοπτικών της Δασικής Γενετικής 2. Κατανόηση της μοριακής βάσης της κληρονομικότητας - της οργάνωσης του γονιδιώματος της δομής και ρύθμισης των γονιδίων 3. Κατανόηση και εξάσκηση επί των αρχών της μεταβιβαστικής γενετικής 4. Κατανόηση και εξάσκηση επί των γενετικών δεικτών (μορφολογικών, βιοχημικών, μοριακών) 5. Εισαγωγή στις έννοιες της πληθυσμιακής γενετικής, των συστημάτων διασταύρωσης, της ομομιξίας, και των εξελικτικών δυνάμεων και εξάσκηση επ΄αυτών. 6. Εισαγωγή στην Ποσοτική Γενετική και τη μελέτη πολυγονιδιακών γνωρισμάτων, την κληρονομικότητα, τις γενετικές συσχετίσεις και την αλληλεπίδραση γενοτύπου-περιβάλλοντος, και εξάσκηση επ΄αυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δασική Γενετική – Βασικές έννοιες, Δυνατότητες, Προοπτικές, Ιστορία και Σπουδαιότητα. Η Μοριακή Βάση της Κληρονομικότητας – Οργάνωση του Γενώματος, Δομή και Ρύθμιση των γονιδίων, Σχηματισμός Γαμετών. Μεταβιβαστική Γενετική – Χρωμοσώματα, Ανασυνδυασμός και Σύνδεση. Γενετικοί Δείκτες – Μορφολογικοί, Βιοχημικοί και Μοριακοί Δείκτες. Γενετική των Πληθυσμών – Συχνότητες Γονιδίων, Ομομιξία και Εξελικτικές δυνάμεις. Ποσοτική Γενετική – Πολυγονιδιακά Γνωρίσματα, Κληρονομική Ικανότητα και Γενετικές Συσχετίσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Δασική Γενετική, γένωμα, γονίδια, χρωμόσωμα, γενετικοί δείκτες, μεταβιβαστική γενετική, πληθυσμιακή γενετική, ποσοτική γενετική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαλέξεις με χρήση εποπτικών μέσων και διαδικτύου. Χρήση εκπαιδευτικών βίντεο, χρήση διαδικτύου και ασκήσεων αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων/φροντιστηρίων, επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρήση ακαδημαικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. για αποστολή εκπαιδευτικού υλικού.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια20
Εργαστηριακή Άσκηση26
Άσκηση Πεδίου20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Φροντιστήριο25
Εξετάσεις5
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εβδομαδιαία τέστ αξιολόγησης κατά το πέρας των εργαστηριακών ασκήσεων και φροντιστηρίων. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων που αφορά τις εργαστηριακές ασκήσεις και τα φροντιστήρια στο τέλος του εξάμηνου. Η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις των Εργαστηρίων/Φροντιστηρίων απαιτείται για τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος που πραγματοποιούνται μέσω ερωτήσεων εκτεταμένης απάντησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τ. White, T. Adams, D. Neale, 2009. Δασική Γενετική. Επιστημονική Επιμέλεια-απόδοση στα ελληνικά Α. Σκαλτσογιάννης, Δ. Ζαραγκότας. Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ. ISBN 978-960-8002-52-4
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
P.J. Russel, 2009. i Genetics. Mια μενδελική προσέγγιση. Ακαδημαικές εκδόσεις ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ISBN 978-960-88412-8-4
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2018