ΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ / Rangeland Ecology
Κωδικός055Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000064

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600125939
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει τις εξής γνώσεις, ικανότητες ή δεξιότητες: 1. Ανάλυση και κατανόηση των διεργασιών που συμμετέχουν στη λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος 2. Κατανόηση του οικολογικού ρόλου της βόσκησης 3. Νέες απόψεις και προσεγγίσεις περί βόσκησης για διατήρηση του λιβαδικού οικοσυστήματος σε κατάσταση ισορροπίας και για προστασία του περιβάλλοντος 4. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 5. Εξάσκηση επίλυσης προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δομή και λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος Ενεργειακό, Υδατικό και Βιογεωχημικό κύκλωμα. Αναδραστικός Μηχανισμός στο λιβαδικό οικοσύστημα. Υδατικές σχέσεις σε επίπεδο φυτών και λιβαδικής φυτοκοινότητας. Επιδράσεις της βόσκησης στη μορφογένεση και φυσιολογία των λιβαδικών φυτών. Μηχανισμοί αντοχής των φυτών. Επιδράσεις της βόσκησης στη βλάστηση και το έδαφος. Δυναμική της λιβαδικής βλάστησης. Διαχρονικές μεταβολές της βλάστησης, διαδοχή και στάδιο ισορροπίας. Οικολογικές διαταραχές στα λιβαδικά οικοσυστήματα.
Λέξεις Κλειδιά
λιβαδικό οικοσύστημα, παραγωγικότητα βόσκηση προσαρμογές, διαδοχή, κλίμα, δυναμική πληθυσμών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση στις διαλέξεις και στις εργαστηριακές ασκήσεις λογισμικού παρουσίασης διαφανειών, με απεικόνιση των επιδράσεων της βόσκησης και άλλων ανθρωπογενών επιδράσεων στη βιοιποικιλότητα και την παραγωγικότητα των λιβαδικών οικοσυστημάτων. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση30
Άσκηση Πεδίου15
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων5
Φροντιστήριο3
Πρακτική (Τοποθέτηση)25
Εκπόνηση μελέτης (project)13
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις5
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπανάστασης Β.Π. Νοιτσάκης.1992. Λιβαδική Οικολογία. Γιαχούδης-Γιαπούλης.Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κούκουρα Ζ. 2008. Κλείδες αναγνωρίσης λιβαδικών φυτών. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2020