ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ / APPLICATIONS OF RELIGIOUS ENTERPRISING AND INNOVATION FOCUSING ON RELIGIOUS TOURISM
ΚωδικόςΘ242
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓιολάντα Σίσκου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60004614

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600127266

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (568)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εξοικείωση των φοιτητών με το φαινόμενο του θρησκευτικού - προσκυνηματικού τουρισμού. H δυνατότητα αξιοποίησης των θεολογικών γνώσεων στην επαγγελματική ενασχόληση με το θρησκευτικό - προσκυνηματικό τουρισμό. H στοχευμένη γνωριμία με τα κυριότερα θρησκευτικά μνημεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Eιδικές θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και πληροφορίες που αφορούν στο φαινόμενο του θρησκευτικού - προσκυνηματικού τουρισμού και συγκεκριμένα: τα διακριτικά του χαρακτηριστικά• τη σχέση του με τη θεολογία και άλλες επιστήμες• τη συμβολή του στην ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης, των θρησκευτικών μνημείων και των ορθόδοξων προσκυνημάτων• τη συνεισφορά του στην τοπική και εθνική οικονομική ανάπτυξη• την προοπτική αναβάθμισής του στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του μαθήματος, επίσης, παρουσιάζονται θρησκευτικά μνημεία, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού, με τη χρήση της εφαρμογής Power Point. 1. Εισαγωγικές έννοιες. Θεός, άνθρωπος, θρησκεία, φιλοσοφία, ταξίδι. Το φαινόμενο και η έννοια του Θρησκευτικού Τουρισμού. Θρησκευτικές – Προσκυνηματικές περιηγήσεις. 2. Ο Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα. Οργάνωση, υλοποίηση, μεγέθη. 3. Ορθόδοξα χριστιανικά μνημεία στην Ελλάδα – 1ο μέρος. 4. Ορθόδοξα χριστιανικά μνημεία στην Ελλάδα – 2ο μέρος. 5. Ορθόδοξα χριστιανικά μνημεία στην Ελλάδα – 3ο μέρος. 6. Ο μοναχισμός ως πόλος θρησκευτικών και προσκυνηματικών περιηγητών. Η περίπτωση του Αγίου Όρους. 7. Ορθόδοξα χριστιανικά μνημεία στο εξωτερικό. 8. Άλλα χριστιανικά μνημεία στο εξωτερικό. 9. Τα κυριότερα θρησκευτικά μνημεία άλλων θρησκειών. 10. Σύγχρονοι προβληματισμοί γύρω από το Θρησκευτικό Τουρισμό. 11. Η προοπτική επαγγελματικής οργάνωσης του Θρησκευτικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Ο ρόλος του θεολόγου. 12. Η συμβολή του Κράτους και της Εκκλησίας στην ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού. 13. Εκπαιδευτική Εκδρομή. Παρουσίαση των προς επίσκεψη μνημείων από Ομάδες Εργασίας Φοιτητών.
Λέξεις Κλειδιά
Θρησκευτικός τουρισμός, Προσκυνηματικός τουρισμός, θρησκευτικά μνημεία προσκυνηματικές περιγηγήσεις θρησκευτική επιχειρηματικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Εκπαιδευτικές/προσκυνηματικές εκδρομές στο εσωτερικό και εξωτρικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Άλλο / Άλλα
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εκπόνηση εργασίας (ατομικής ή ομαδικής).Προσμετράται θετικά η συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. 1. Γ. Ντρενογιάννης, (επιμ.) Μοναστήρια και Προσκυνήματα της Ελλάδος, εκδ. Έθνος, Αθήνα 2009 (υπό την αιγίδα της ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας της Ελλάδος) 2. J. Dubish, Το θρησκευτικό προσκύνημα στη σύγχρονη Ελλάδα, μια εθνογραφική προσέγγιση, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2000 3. Β. Φειδάς, «Προσκυνηματικές Περιηγήσεις- Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονες προοπτικές», Εισήγηση στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις, Ζάκυνθος 14 Νοεμβρίου 2009 http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/tourism.htm 4. Μ. Βαρβούνης, «Προσκυνηματικές εκδρομές και ιερές αποδημίες», Θεολογία 2009, τ.1, σελ. 191 επόμ. 5. J. Eade, «Pilgrimage and Tourism at Lourdes», France, Annals of Tourism Research 1992, 19: 18-32
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-03-2019