ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ΄

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ΄ / Themes of interpretation of the doctrinal and symbolical texts in the Orthodox Church III
ΚωδικόςΔΘ3
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Γεωργόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60002709

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ΄
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127511
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: 1. να διαχειρίζονται κρίσεις θρησκευτικές, πολιτικές και κοινωνικές στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, των τοπικών και διεθνών οργανισμών. 2. να διεξάγουν έρευνα στα ιστορικά και θεολογικά κείμενα, 3. να μελετούν τα συνοδικά κείμενα της Ορθοδόξου Εκκλησίας με πρωτότυπο επιστημονικό τρόπο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συστηματική ερμηνεία των δογματικών και συμβολικών κειμένων της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ώστε να επιτυγχάνεται: α) Η θεολογική εμβάνθυση στην ορθόδοξη δογματική διδασκαλία, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στα δογματικά και συμβολικά κείμενα της Εκκλησίας από τον ένατο μέχρι και τον 20ο αιώνα. β) Η ανάδειξη της συνέχειας και της ενότητας της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και Παραδόσης στην ποικιλία των εκφάνσεων της. (Δόγμα - Ήθος- Λατρεία). Ενότητες: 1-5, Η εποχή του Αγ. Φωτίου και το πρόβλημα του Filioque, 6. Τα αποτελέσματα των δογματικών αποκλίσεων στη διάσπαση της λειτουργικής ενότητος, 7-8. Η αυτονόμηση της Ρώμης μετά τον 9ο αι., 9-11. Οι αποφάσεις των ησυχαστικών συνόδων, 12. Η Οθωμανική περίοδος. 13. Η οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Λέξεις Κλειδιά
Filioque, Ησυχασμός, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Απαντήσεις σε γραπτά θέματα. Γραπτή εργασία. Προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Ι. Καρμίρη,Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας,Τόμ. Α'–B', Εν Αθήναις 1960. 2) Πρωτ. Ι. Ρωμανίδου, Κείμενα Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, Τόμ. Β΄, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονικη 1982. 3) John S. Romanides, The Filioque, Athens x.x. 4) M. A. Orphanos, The Procesion of the Holy Spirit according to certain Greek Fathers, Athens 1979. 5) M. A. Oρφανού, Η εκπόρευσις του αγίου Πνεύματος κατά τόν ιερόν Φώτιον, Αθήναι 1979. 6) Αρχ. Πρ. Θυατείρων Μεθοδίου Φούγια, Έλληνες και Λατίνοι, Αθήναι 1990. 7) Η Προσωπικότητα καί η θεολογία του Μεγάλου Φωτίου, έκδ.Ιερας Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 8) J. Meijer, A successful Concil of Union. A theological analysis of The Photian Synod og 879- 880, Thessaloniki 1975. 9) π. G. Florofky, Αγ. Γραφή - Εκκλησία - Παράδοσις, (μετ. Δημ. Τσάμη), Θεσσαλονίκη 1976. 10) Μητρ. Αμφ. Ράντοβιτς Τό μυστήριον τῆς Αγ. Τριάδος κατά τον άγιον Γρηγόριον Παλαμάν, (ΑΒ 16), Θεσσαλονίκη 1991. 11) Δ. Κουτσούρη Σύνοδοι και θεολογία για τον Ἡσυχασμό, (Διδ. διατρ.), Ἀθήνα 1997. 12)V. Lossky, Ἡ θέα τοῦ Θεοῦ, (μτφρ: Ἀρχιμ. [Νῦν Μητρ. Νικοπόλεως] Μελετίου Καλαμαρᾶ, Θεσσαλονίκη 1973 13) J. Meyendorff, Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Ορθόδοξη μυστική παράδοση, (μτφρ: Ελ. Μάϊνας), Αθήνα 19892. 14) Γ. Μαντζαρίδου Παλαμικά, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 19983. 15) Γ. Μαρτζέλου, Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καί ἡ νεότερη δυτική θεολογία, στό Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός. Μελετήματα δογματικής θεολογίας, Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 149-168. 16) Στ. Γιαγκάζογλου Προλεγόμενα στή Θεολογία των ακτίστων ενεργειών, Κατερίνη 1992. 19) Ιερ. Ειρ. Μπούλοβιτς, Το μυστήριον της εν τη Αγία Τριάδι διακρίσεως της θείας ουσίας καί ενεργείας κατά τον άγιον Μάρκον Εφέσου τον Ευγενικόν (ΑΒ39), Πατριαρχικόν Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1983.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-09-2016