ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ / Clinical Immunology
ΚωδικόςΙΑ0289
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔέσποινα Παπακώστα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000287

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600128442
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Πνευμονολογική Κλινική
2. Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3. Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
4. Δ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
5. Β' ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
6. Β' ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
7. Α' ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
8. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τους μηχανισμούς της ανοσιακής απόκρισης και διατήρησης της ομοιόστασης και της ανοσο-παθοφυσιολογίας των ανοσολογικής αρχής νοσημάτων. Ερμηνεία και χρησιμότητα των κυριότερων ανοσολογικών εργαστηριακών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεμελιωδεις αρχες της Βασικής Ανοσολογίας, περιγραφή των αντιπροσωπευτικότερων ομάδων νοσημάτων ανοσολογικής αρχής και περιγραφή των σημαντικότερων τεχνικών εργαστηριακής αξιολόγησης και διάγνωσης.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Μέσω της ιστοσελίδας επικοινωνία με τους φοιτητές για διευκρινήσεις, επεξηγήσεις, δημιουργία ομάδων εργασίας σε θέματα που διδάσκονται στο μάθημα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251,0
Φροντιστήριο60,2
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο40,2
Σύνολο351,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
μ΄ςσα από τις ομάδες εργασίας που δημιουργούνται σε εθελοντική βάση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο Κλινικής Ανοσολογίας, δεύτερη έκδοση 2011-2012 Παναγιώτα Μπούρα και συνεργάτες
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βασική Ανοσολογία, Αbbas et al Kλινική Ανοσολογία R. Rich et al
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-03-2013