ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. / STRUCTURAL POLICIES OF EUROPEAN UNION
ΚωδικόςΔΧ0203
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000033

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου (2014-2015)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων ΑνάπτυξηςΥποχρεωτικό117,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου (2006-2007)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων ΑνάπτυξηςΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600128846
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ανάπτυξη γνώσης σε θέματα που αφορούν στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική γεωγραφία της Ευρώπης. Αναγνώριση και ανάλυση στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα τη δομή και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τις οριζόντιες και θεματικές της πολιτικές για την ανάπτυξη και την επέκταση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου και την εφαρμογή τους στην Ελλάδα με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Εισαγωγή στη διατύπωση αναπτυξιακών σχεδίων με χωρική αναφορά στη χώρα και την περιφέρεια.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γεωγραφική ανάλυση του ευρωπαϊκού χώρου: Η πολιτική γεωγραφία στην Ευρώπη. Εξελίξεις και προοπτικές. Προσδιορισμός και ανάλυση κοινωνικοοικονομικών δεικτών Ε.Ε. Σύγχρονη αναδιάρθρωση βιομηχανικών αστικών περιοχών. Η ευρωπαϊκή εμπειρία. Δομή και λειτουργία της Ε.Ε. Διαρθρωτικά ταμεία-πρωτοβουλίες. Περιφερειακές πολιτικές και προοπτικές: Ανάλυση πλαισίου δράσεων. Οι διαρθρωτικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ρόλος της Ελλάδας. Εμπειρία από την εφαρμογή ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Γεωγραφική ανάλυση βαλκανικού και μεσογειακού χώρου. Φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο39
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εκπόνηση ομαδικών και ατομικών εργασιών. Οι εργασίες παρουσιάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος και αξιολογούνται με το 100% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
http://europa.eu/
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-05-2018