Πρακτική άσκηση στην Α/θμια

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική άσκηση στην Α/θμια / Practical training in Elementary Schools
ΚωδικόςΓΚ3500
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000570

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 111
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ533

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική άσκηση στην Α/θμια
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600130126
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αποτελεί βασικό μάθημα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να κάνει πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή όλων των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησε στα δύο προηγούμενα έτη. Η ύλη του μαθήματος ταυτίζεται με αυτή του σχολείου που ο/η φοιτητής/τρια θα κάνει την πρακτική του εξάσκηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Οργανώνει και να εκτελεί αποτελεσματικά το μάθημα της φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση • Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά καταστάσεις και συνθήκες που μπορεί να συμβούν στο σχολείο. • Διαφοροποιεί και να εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας με βάση τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Δημιουργία και σχεδιασμός μαθήματος φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα •Παρακολούθηση υποδειγματικής διδασκαλίας στο σχολείο από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του σχολείου •Διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής ( 2ωρη διδασκαλία σε διαφορετικές τάξης), υπό την εποπτεία του υπεύθυνο εκπαιδευτικού του σχολείου αλλά και του/της υπεύθυνης εκπαιδευτικού του τμήματος. Παρακολούθηση/αξιολόγηση/σχολιασμός των διδασκαλιών αλλά και των σχεδίων μαθημάτων των συμφοιτητών Παρακολούθηση της διδασκαλίας των συμφοιτητών υπό
Λέξεις Κλειδιά
πρωτοβάθμια, διδασκαλία, σχέδια μαθήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100,4
Πρακτική (Τοποθέτηση)281,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις100,4
Σύνολο783
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σχεδιασμός ημερήσιου προγράμματος μαθήματος (40%) Διδασκαλία (50%) Προφορική εξέταση (10%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, Χατζηδήμου κ. Αφοι Κυριακίδη 2008 Θες/νίκη • Για μια καλύτερη φυσική αγωγή , Αθ. Παπαϊωάννου, Ι. Θεοδωράκης, Μ. Γούδας, Εκδ. Χριστοδουλίδου, 2003 Θες/νίκη. • Για ένα ενδιαφέρον μάθημα φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολειό, Ν. Διγγελίδης, Αθ. Παπαϊωάννου, Εκδ. Χριστοδουλίδου, 2003 Θες/νίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Pangazi R. Εκδ. Σάλτο. • Η φυσική αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα, Σκοποί-Στόχοι, Επιδιώξεις, Δερρή Β. Εκδ. Σάλτο. • Τα βιβλία του εκπαιδευτικού για το δημοτικό σχολείο www.pi-school.gr . • Teaching Physical Education (5th Edition) Muska Mosston Muska Mosston (Author) Teaching Physical Education for Learning, Judith Rink . • The Physical Education Activity Handbook (12th Edition) Neil Schmottlach Neil Schmottlach, Jerre McManama.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-08-2019