ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ / DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY
ΚωδικόςΖ.1.260
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚορνηλία Χατζηνικολάου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000322

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600130255
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τους μηχανισμούς ανάπτυξης που είναι υπεύθυνοι για την τυπική και την αποκλίνουσα ανάπτυξη. Βασικές γνώσεις σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά αναπτυξιακών διαταραχών και ψυχικών διαταραχών της προσχολικής ηλικίας. Αναγνώριση και διαχείριση σχετικών περιπτώσεων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η έννοια της τυπικής και αποκλίνουσας ανάπτυξης. Συγκριτική εξέταση θεωρητικών μοντέλων που μελετούν και ερμηνεύουν την αποκλίνουσα ανάπτυξη. Παράγοντες επικινδυνότητας και προστατευτικοί παράγοντες, και πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη. Συζήτηση σχετικά με την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ταξινόμηση, Διάγνωση και Αξιολόγηση των αναπτυξιακών και ψυχικών διαταραχών της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Περιγραφή των χαρακτηριστικών αναπτυξιακών και ψυχικών διαταραχών της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας. Παρουσίαση ευρημάτων για τη συννοσηρότητα αναπτυξιακών και ψυχικών διαταραχών. Μέθοδοι έρευνας της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας. Σύνδεση του πεδίου της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας με τον τομέα της Εκπαίδευσης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις54
Σεμινάρια12
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Φροντιστήριο30
Άλλο / Άλλα30
Σύνολο156
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται στην γραπτή και προφορική παρουσίαση εργασιών που δίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Wenar, C. & Kerig, K.P. (2008). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία: Από τη βρεφική ηλικία στην εφηβεία. Εκδόσεις Gutenberg. Wilmshurst, L. (2011). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία: Μια αναπτυξιακή προσέγγιση. Επιμέλεια: Η. Μπεζεβέγκης. Εκδόσεις Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Beauchaine, T.P., & Hinshaw, S.P. (2008). Child and Adolescent Psychopathology. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons. Cohen, D., Stern, V., & Balaban, N. (2001). Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συμπεριφορά των παιδιών. Εκδόσεις Gutenberg. Hudziak, J.J. (2008). Developmental Psychopathology and Wellness: Genetic and environmental influences. Washington DC: American Psychiatric Pub. Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη Κ. (2006). Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων. Εκδόσεις Τυπωθήτω. Kring, A., Davison, G., Neale, J. & Johnson, S. (2010). Ψυχοπαθολογία. Εκδόσεις Gutenberg. Παπαγεωργίου, Β. (2005). Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων». University Studio Press. Rutter, M. (2008). Οι πολλαπλές σημασίες μιας αναπτυξιακής προοπτικής στη ψυχοπαθολογία. Hellenic Journal of Psychology, vol. 5, pp. 281-323. Τσιάντης, Γ. & Αλεξανδρίδης, Α. (επιμ.) (2008). Προσχολική Παιδοψυχιατρική 1. Ανάπτυξη. Καστανιώτης. Τσιάντης, Γ. (2001). (επιμ.) Εισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική. Καστανιώτης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2014