ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ / Groundwater Expoitation and Management
ΚωδικόςGGG 763E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βουδούρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001749

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600130385
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Απαιτούνται απαραίτητα γνώσεις Υδρογεωλογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος είναι να συνθέτει τη θεωρία με την πράξη. Να μπορεί να οργανώσει μια δοκιμή άντλησης για τον προσδιορισμό των υδραυλικών παραμέτρων ενός υδροφορέα Να μπορεί να συντάξει ένα ισοζύγιο υπόγειων νερών και να εκτιμά τα αποθέματα ενός υδροφορέα. Να μπορεί να οργανώσει ένα πείραμα τεχνητού εμπλουτισμού. Να προτείνει τρόπους για την αξιοποίηση πηγαίων νερών. Να κατανοήσει το φαινόμενο της υφαλμύρισης στα παράκτια υδροφόρα συστήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δοκιμαστικές αντλήσεις, υπολογισμός υδραυλικών παραμέτρων, αξιοποίση πηγών, τεχνητός εμπλουτισμός, παράκτια υδροφόρα συστήματα και διείσδυση θαλασσινού νερού, αποθέματα υπόγειου νερού, Διαχείριση υπόγειου νερού, Υπόγεια αποθέματα στην Ελλάδα
Λέξεις Κλειδιά
ντλήσεις, ισοζύγιο υπόγειου νερού, πηγές, τεχνητός εμπλουτισμός, παράκτια υδροφόρα, διαχείριση υπόγειου νερού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Επίδειξη ειδικού λογισμικού επεξεργασίας αντλητικών δεδομένων Χρήση Η/Υ και κατάλληλων λογισμικών για τις παρουσιάσεις των διαλέξεων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,3
Εργαστηριακή Άσκηση602
Άσκηση Πεδίου200,7
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στις προβλεπόμενες από το νόμο εξεταστικές περιόδους δίδονται γραπτές εξετάσεις με την προϋπόθεση παρακολούθησης της άσκησης πεδίου και των φροντιστηριακών ασκήσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Eκμετάλλευση και Διαχείριση Υπόγειου Νερού (Κ. Βουδούρης) - Γενική Υδρογεωλογία, τόμος Γ' (Γ. Σούλιος)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δοκιμαστικές Αντλήσεις (Κ. Βουδούρης) Σημειώσεις Αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος Φροντιστηριακές ασκήσεις (σημειώσεις)
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-11-2016