ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ / Genetic Improvement of Forest Species
Κωδικός036Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000045

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600130615
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Κατανόηση της γεωγραφικής ποικιλότητας και της ποικιλότητας των φυσικών πληθυσμών - εκπαίδευση σε μεθόδους αποτίμησης 2. Γνώση και εκπαίδευση περί της κατάρτισης και εκτέλεσης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης δασικών ειδών 3. Γνώση και εκπαίδευση περί εγκατάστασης γενετικών δοκιμών, αξιολόγησης και πρακτικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων σε επιχειρησιακές φυτείες 4. Γνώση και εκπαίδευση σε θέματα στρατηγικών βελτίωσης προχωρημένων γενεών - διαχείριση και δομή βελτιωτικών πληθυσμών 5. Εφαρμογές της γενωμικής και των μοριακών γενετικών δεικτών για υποβοηθούμενη τεχνητή επιλογή 6. Κατανόηση των εφαρμογών της γενετικής μηχανικής στα δασικά φυτά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή-μέθοδοι εφαρμογής προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. Ποικιλότητα φυσικών δασών-μέθοδοι έρευνας (Ποικιλότητα εντός Πληθυσμών – Γενετική ποικιλότητα, Συστήματα Διασταυρώσεων και Δομή Συστάδας, Γεωγραφική Ποικιλότητα – Φυλές, Διαδοχές και Οικότυποι, Εξελεκτική Γενετική – Διαφοροποίηση, Ειδογένεση και Υβριδισμός). Προελεύσεις-ορολογία σημασία στη γενετική βελτίωση. Έρευνα προελεύσεων. Προγράμματα βελτίωσης δασικών δέντρων. Πληθυσμοί βάσης – Είδη (αυτόχθονα και ξενικά), Υβρίδια, Πηγές σπόρου και Ζώνες Βελτίωση. Φαινοτυπική μαζική επιλογή – ενετικό κέρδος, εκλογή γνωρισμάτων, άμεση και έμμεση επιλογή. Γενετικές δοκιμές – Σχέδια διασταυρώσεων, υπαίθρια σχέδια, εγκατάσταση πειραμάτων. Αξιοποίηση (ποικιλίες από ελεύθερη επικονίαση, ομοθαλείς οικογένειες και κλώνοι). Γονιδιωματική Ανακάλυψη και Λειτουργική Ανάλυση των Γονιδίων, Επιλογή με Γενετικούς Δείκτες και Βελτίωση – Έμμεση Επιλογή, Άμεση Επιλογή και Βελτιωτικές Εφαρμογές, Γενετική Μηχανική – Γνωρίσματα Στόχοι, Μεταμόρφωση και Αναγέννηση.
Λέξεις Κλειδιά
Γεωγραφική ποικιλότητα, Εξελικτική Γενετική, Προγράμματα Βελτίωσης, Γενετικές Δοκιμές, Αξιοποίηση βελτιωμένου υλικού, Βελτιωτικές στρατηγικές προχωρημένης γενιάς, Γονιδιωματική, Γενετικοί δείκτες, Γενετική Μηχανική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαλέξεις με χρήση εποπτικών μέσων και διαδικτύου. Χρήση εκπαιδευτικών βίντεο, χρήση διαδικτύου και ασκήσεων αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων/φροντιστηρίων, επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρήση ακαδημαικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. για αποστολή εκπαιδευτικού υλικού.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια20
Εργαστηριακή Άσκηση26
Άσκηση Πεδίου20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Φροντιστήριο25
Εξετάσεις5
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εβδομαδιαία τέστ αξιολόγησης κατά το πέρας των εργαστηριακών ασκήσεων και φροντιστηρίων. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και επίλυση προβλημάτων που αφορά τις εργαστηριακές ασκήσεις και τα φροντιστήρια στο τέλος του εξάμηνου. Η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις των Εργαστηρίων/Φροντιστηρίων απαιτείται για τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος που πραγματοποιούνται μέσω ερωτήσεων εκτεταμένης απάντησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τ. White, T. Adams, D. Neale, 2009. Δασική Γενετική. Επιστημονική Επιμέλεια-απόδοση στα ελληνικά Α. Σκαλτσογιάννης, Δ. Ζαραγκότας. Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ. ISBN 978-960-8002-52-4
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2018