ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΠ.ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΠ.ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. / Genetics of Forest Species Tolerance to Environmental Pollution
Κωδικός605Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000194

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130737
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Εκμάθηση και εκπαίδευση στις μεθόδους εκτίμησης (μέτρησης) της γενετικής ποικιλότητας των δασικών δένδρων στην ανθεκτικότητα (αντοχή) της ρύπανσης περιβάλλοντος. 2. Εφαρμογή μεθόδων για την αξιοποίηση της γενετικής ποικιλότητας 3. Eφαρμογή μεθόδων γενετικής βελτίωσης για τη δημιουργία ποικιλιών και κλώνων ανθεκτικών στη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επίδραση της ρύπανσης περιβάλλοντος στους πληθυσμούς δασικών ειδών. Ποικιλότητα στην αντοχή (ανθεκτικότητα) των διαφόρων δασικών ειδών στη ρύπανση. Μέθοδοι εκτίμησης (μέτρησης) της γενετικής ποικιλότητας των δασικών δένδρων στην ανθεκτικότητα (αντοχή) της ρύπανσης περιβάλλοντος. Η ρύπανση ως παράγοντας εξέλιξης. Μέθοδοι αξιοποίησης της γενετικής ποικιλότητας, γενετική βελτίωση, δημιουργία ποικιλιών, κλώνων.
Λέξεις Κλειδιά
ρύπανση και ποικιλότητα δασικών ειδών, ανθεκτικότητα δασικών ειδών στη ρύπανση, γενετική βελτίωση για ανθεκτικότητα σε ρύπους, γενετικά βελτιωμένοι κλώνοι και ποικιλίες στη ρύπανση του περιβάλλοντος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαλέξεις με χρήση εποπτικών μέσων και διαδικτύου. Eπικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρήση ακαδημαικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. για αποστολή εκπαιδευτικού υλικού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Σεμινάρια9
Εργαστηριακή Άσκηση13
Άσκηση Πεδίου8
Φροντιστήριο10
Εκπόνηση μελέτης (project)10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Εξετάσεις4
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Φ. Αραβανόπουλου. Γενετική ανθεκτικότητα δασοπονικών ειδών και ρύπανση περιβάλλοντος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2018