ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / THEATRE EDUCATION FOR EXPESSION AND COMMUNICATION
ΚωδικόςΕ-51
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Παπαγεωργίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID80003944

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600130930
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με τη ενπιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • έχει κατανοήσει τις βασικές αρχικές του ικανότητες υπευθυνότητας και εμπιστοσύνης στους άλλους και να αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει κάνει ως προς την καλλιέργειά τους. • έχει μια πρώτη γνώση των θεατρικών μέσων, τεχνικών, ασκήσεων και παιχνιδιών που απαιτούνται για την εξασφάλιση μιας ελάχιστης θεατρικής έκφρασης και επικοινωνίας • είναι σε θέση να διακρίνει τα βασικά οφέλη από την ενεργητική ενασχόληση με θεατρικές ασκήσεις και παιχνίδια σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, στους τομείς της έκφρασης και επικοινωνίας • πειραματισθεί και συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν στιγμιαίες θεατρικές σκηνές στοχευμένες προς την ανάπτυξη της εκφραστικότητας και των ικανοτήτων επικοινωνίας τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το µάθηµα έχει εργαστηριακό/βιωµατικό χαρακτήρα. Η θεατρική αγωγή με στόχο την καλλιέργεια στην έκφραση και επικοινωνία΄, επιτυγχάνεται ενεργητικά μέσα από θεατρικούς αυτοσχεδιασµούς, θεατρικά παιχνίδια και βιωµατικές ασκήσεις που γίνονται ατοµικά και οµαδικά. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην ενθάρρυνση των φοιτητών/τριών να συµµετέχουν ολοκληρωτικά (νοητικά, κινησιακά, συναισθηματικά) στις δραστηριότητές του, στην ανάπτυξη, μέσω των θεατρικών δράσεων, της συνοχής της ομάδας και της εμπιστοσύνης σ’ αυτήν, στη συνεργατική δράση, στην κινητική αυτογνωσία/αντίληψη/ευαισθησία, στην καλλιέργεια του αυθορμητισμού, της ενσυναίσθησης, της αλληλοαποδοχής και στην υπερπήδηση προβλημάτων διαφορετικής κουλτούρας. Το µάθηµα έχει εργαστηριακό/βιωµατικό χαρακτήρα. Θεατρικές ασκήσεις και παιχνίδια για να αναπτυχθούν οι: 1. Ολοκληρωτική συμμετοχή (νοητική, κινησιακή, συναισθηματική) 2. Συνοχή της ομάδας και η εμπιστοσύνη σ’ αυτήν 3. Συνεργατική δράση 4. Κινητική αυτογνωσία/αντίληψη/ευαισθησία 5. Απελευθέρωση της σωματικής/συγκινησιακής έκφρασης 6. Αυθορμητισμός 7. Ενσυναίσθηση και αλληλοαποδοχή 8. Συζητήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεων στους συμμετέχοντες
Λέξεις Κλειδιά
Συμμετοχή, αυτοπεποίθηση, ομαδικότητα, έκφραση, ενσυναίσθηση, επικοινωνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Βιωματικές δράσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση602
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο451,5
Εκπόνηση μελέτης (project)301
Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης 150,5
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η γλώσσα αξιολόγησης είναι τα ελληνικά και στις περιπτώσεις των φοιτητών erasmus, τα αγγλικά, γαλλικά ή ίταλικα. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει Εργαστηριακή Εργασία, Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Μπακιρτζής, Κωνσταντίνος, Η δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία, Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός Ο.Ε. (Gutenberg), Αθήνα 2003, κωδικός στον Εύδοξο 31485 2. Rodari, Gianni, Γραμματική της φαντασίας, μετ. Γιώργος Κασαπίδης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2003, κωδικός στον Εύδοξο 24026 Rodari, Gianni, Γραμματική της φαντασίας, μετ. Μ. Βερτώνη-Κοκόλη, Λ. Αγγουρίδου-Στίνελη, Τεκμήριο, Αθήνα 1985
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Jacques, David, Μάθηση σε ομάδες: Εγχειρίδιο για όσους συντονίζουν ομάδες ενήλικων εκπαιδευομένων, μετ. Νίκη Φίλλιπς, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2004 Λεκόκ, Ζακ, Το ποιητικό σώμα, μια διδασκαλία της θεατρικής πράξης, μετ. Έλενα Βόγλη Κοάν Αθήνα 2005 Bateson, Birdwistell, Goffman, Jackson, Hall, Scheflen, Sigman, Watzlawick, επικοινωνία, επιμ. Yves Winkin, Μάγια, Αθήνα, 2000 Feldenkrais, Moshe, Ο ικανός εαυτός. Η απελευθέρωση της δυναμικής του σώματος και του νου: Ένας οδηγός για τον αυθορμητισμό, μτφ. Δημήτρης Γιαννόπουλος, Θυμάρι, Αθήνα, 1996 Boal, Augusto, Games for actors and non-actors Routledge, Λονδίνο, 1992. Bateson, Gregory, «A Theory of Play and Fantasy», Steps to an Ecology of Mind, Jason Aronson Inc., Northvale, New Jersey και Λονδίνο, 1972 Goffman, Erving, The presentation of self in Everyday Life. Doubleday, Νέα Υόρκη, 1959
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-09-2019