Φαρμακευτική Χημεία Στοιχείων και Ανόργανων Ενώσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦαρμακευτική Χημεία Στοιχείων και Ανόργανων Ενώσεων / Pharmaceutical Chemistry of Elements and of the Inorganic Compounds
ΚωδικόςΝΠ18-04
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013722

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2018-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 131
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦαρμακευτική Χημεία Στοιχείων και Ανόργανων Ενώσεων
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600131571
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: Αναγνωρίζουν τη θέση χημικών στοιχείων στον πίνακα περιοδικότητας από τον ατομικό τους αριθμό. Γράφουν την ηλεκτρονιακή δομή στοιχείων και μονατομικών ιόντων. Γράφουν τις ορθές δομές Lewis για απλά ή μετρίως σύνθετα μόρια. Εκτιμούν τον υβριδισμό ατόμων και κατά συνέπεια την δομή ενώσεων μικρού και μετρίου μοριακού βάρους. Προσδιορίζουν τα είδη των δεσμών και τις πιθανές διαμοριακές αλληλεπιδράσεις σε μόρια μικρού και μετρίου μοριακού βάρους. Κατανοούν τις βασικές αρχές της θερμοδυναμικής και της φασματοσκοπίας. Κατανοούν την έννοια του ανόργανου φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ιδιοτήτων και του βιολογικού ρόλου τόσο αυτού όσο και των στοιχείων (μετάλλων-μεταλλοειδών) που εμπλέκονται στην μοριακή δομή και στην σύνθεση του. Επιπλέον αποκτούν γνώση της σύνθεσης, και ελέγχων καθαρότητας, περιεκτικότητας και ταυτοποίησης σκευασμάτων ανογράνων φαρμάκων, του μηχανισμού δράσης της φαρμακευτικής χρήσης και των ανεπιθύμητων ενεργειών αυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το ατομικό πρότυπο: Τα αρχικά μοντέλα για το άτομο – η κβαντική περιγραφή του ατόμου – οι σύγχρονες αντιλήψεις για το άτομο. Ατομικές κυματικές συναρτήσεις για το άτομο του υδρογόνου Απλές εφαρμογές της ατομικής θεωρίας. Περιοδικές ιδιότητες των ατόμων: Περιοδικές ατομικές ιδιότητες των στοιχείων. ατομική ακτίνα - ενέργεια ιονισμού – ηλεκτρονιοσυγγένεια – ηλεκτραρνητικότητα. Η κατανόηση των περιοδικών ιδιοτήτων με βάση την ατομική θεωρία. Προσδιορισμός της ηλεκτρονιακής διαμόρφωσης ενός ατόμου. Η ευστάθεια των ηλεκτρονιακών διαμορφώσεων Περιγραφή του χημικού δεσμού: Περιγραφή του σχηματισμού απλών μορίων. Η θεώρηση του δεσμού σθένους - Περιγραφή του δεσμού με μοριακά τροχιακά Ομοιοπολικός δεσμός - ενέργεια και πόλωση του ομοιοπολικού δεσμού. Ιοντικός δεσμός. Δεσμός υδρογόνου - Άλλες ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Περιγραφή πολυατομικών μορίων – υβριδισμός - η θεωρία των απώσεων των ηλεκτρονίων σθένους. Μόρια με π- δεσμούς - αρωματικά συστήματα. Οι ενώσεις των μετάλλων: Γενικές έννοιες. Κατάταξη των ενώσεων συναρμογής. Θεωρίες δεσμού, οπτικές και μαγνητικές ιδιότητες των ενώσεων συναρμογής. Η ισομέρεια στις ενώσεις συναρμογής Στοιχεία μοριακής φασματοσκοπίας: Γενικά στοιχεία αρχών φασματοσκοπίας. Ηλεκτρονιακή, Δονητική και φωτοηλεκτρονιακή Φασματοσκοπία, πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός. Αρχή και εφαρμογές τους στην ταυτοποίηση χημικών ενώσεων. Περιγραφή της αέριας κατάστασης: Οι νόμοι των αερίων. Κινητική θεωρία των αερίων. Οι αντιδράσεις στην αέρια φάση Στοιχεία χημικής θερμοδυναμικής: Γενικά στοιχεία. Εσωτερική ενέργεια και ενθαλπία. Εντροπία. Ελεύθερη Ενέργεια Χημικές ιδιότητες των στοιχείων κατά ομάδες: Τα στοιχεία του τομέα s - Τα στοιχεία του τομέα p - Τα στοιχεία του τομέα d. Περιγραφική χημεία όσον αφορά τις χημικές τους ιδιότητες και κάποιες φυσικές ιδιότητες απλών ενώσεών τους. Φαρμακευτικές εφαρμογές των στοιχείων κατά ομάδα και κατά φαρμακευτική δράση:- Φαρμακολογική και τοξικολογική δράση, βιολογική δράση μετάλλων-αμετάλλων-μεταλλοειδών, ανοργάνων ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος: σύνθεση/προέλευση, έλεγχος ταυτότητας-καθαρότητας-περιεκτικότητας, ιδιότητες, μοριακή δράση, χρήσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες και χημική ερμηνεία αυτών. Το μάθημα θα συνοδεύεται και από εργαστηριακές ασκήσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η παράδοση των διαλέξεων γίνεται με χρήση powerpoint και τα αρχεία pdf των διαλέξεων διατίθενται στο blackboard και στην ιστοσελίδα: users.auth.gr/papagd/Radiofarmaka
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις125
Εργαστηριακή Άσκηση50
Σύνολο175
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται προαιρετικά με προόδους κατά την διάρκεια του εξαμήνου ή με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Δικαίωμα συμμετοχής στις προόδους έχουν μόνο οι φοιτητές που παρακολουθούν τακτικά το μάθημα. Δίνονται δύο πρόοδοι (μία στην μέση και μια στο τέλος του εξαμήνου). Ο φοιτητής πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς στην πρώτη πρόοδος για να δικαιούται να συμμετάσχει στην δεύτερη πρόοδο. Εαν και η δεύτερη πρόοδος είναι επιτυχής τότε ο φοιτητής απαλλάσεται από τις τελικές εξετάσεις. Εαν όχι τότε μπορεί να εξεταστεί με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτήσεις στις οποίες οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν με βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία και τη μελέτη όσο και την κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασμού γνώσεων και πληροφοριών Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες. Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες, ώρα και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές παραδίδουν έκθεση των αποτελεσμάτων τους και αξιολογούνται. Μετά το τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς επ’ αυτών. Επιτυχής περαίωση των εργαστηριακών ασκήσεων επιτρέπει τη συμμετοχή των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στοιχεία Γενικής Χημείας, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22766674, Έκδοση: 1η έκδ./2012, Συγγραφείς: Ακρίβος Περικλής Δ., Χατζηδημητρίου Αντώνης, ISBN:978-960-456-333-3, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παρέχεται στο τέλος του παραπάνω συγγράμματος και δίνεται πληροφοριακά στο δίκτυο
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-04-2020