ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ / SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT POLICIES: EUROPEAN UNION AND GREECE
ΚωδικόςΣΧ0125
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Μίντσης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016314

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600131930
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ανάπτυξη γνώσης σε θέματα που αφορούν στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική γεωγραφία της Ευρώπης. Αναγνώριση και ανάλυση στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα τη δομή και την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τις οριζόντιες και θεματικές της πολιτικές για την ανάπτυξη και την επέκταση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου και την εφαρμογή τους στην Ελλάδα με στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Εισαγωγή στη διατύπωση αναπτυξιακών σχεδίων με χωρική αναφορά στη χώρα και την περιφέρεια.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η έννοια της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης-προσεγγίσεις και δείκτες. Συνοπτική θεώρηση της επιστημονικής προσέγγισης σχετικά με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό. Πολιτική γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) - ιστορικό, εξελίξεις. Θεσμοί και δομές της Ε.Ε. για την άσκηση της αναπτυξιακής πολιτικής. Πολιτική της Ε.Ε. για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή. Βασικά εργαλεία και πόροι για την άσκηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεματικές πολιτικές της Ε.Ε. - περιφερειακή πολιτική, πολιτική για τις μεταφορές, το περιβάλλον, τη γεωργία/αγροτική ανάπτυξη, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα και τεχνολογία κ.λπ. Εθνική πολιτική για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη/σχεδιασμός, πόροι, εφαρμογή και αξιολόγηση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εκπόνηση ομαδικών και ατομικών εργασιών. Οι εργασίες παρουσιάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος και αξιολογούνται με το 100% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
http://europa.eu/
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2018