ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / CHEMISTRY OF COMPOUNDS OF PHARMACEUTICAL INTEREST
ΚωδικόςΑΦ0001
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000000

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2014-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Φαρμακοχημεία-Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ΕνώσεωνΥποχρεωτικό1110

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Φαρμακοχημεία-Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ΕνώσεωνΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133185
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί στόχοι: Το αντικείμενο του παρόντος μαθήματος είναι η ανάδειξη της διαλεκτικής προσέγγισης στη δημιουργία νέων χημικών οντοτήτων στα πλαίσια της Φαρμακοχημείας. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Φαρμακευτικής που βρίσκονται στο πρώτο έτος των σπουδών τους και κατά συνέπεια θα αποτελέσει απαραίτητο εφόδιο επιστημονικής εξέλιξη. Δεξιότητες: Σε αυτό το μάθημα θα αναδειχθεί η πρόταση ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Φαρμακευτικής πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις κομβικές γνώσεις χημείας στην κατανόηση των βασικών εννοιών που διέπουν τη παρασκευή και χρήση φαρμακοθεραπευτικών/φαρμακοδιαγνωστικών μορίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές μέθοδοι σύνθεσης ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Χρήση κλασικών και ρετροσυνθετικών μεθόδων. Μελέτη χημικών ιδιοτήτων που συνδέονται με τη δομή (ανάλυση χημικών χαρακτηριστικών ομάδων) φαρμακομορίων, με σκοπό την ταυτοποίηση, τον ποσοτικό προσδιορισμό και την ανίχνευση προσμίξεων καθώς και τη διερεύνηση των φαρμακευτικών και βιολογικών ιδιοτήτων αυτών. Παραδείγματα με μόρια μεγάλου φαρμακευτικού ενδιαφέροντος (αναστολείς σερινοπρωτεασών, λιπόξυγονάσης, κουμαρίνες, αναστολείς φωσφολιπασών, μετανοπρωτεινάσες), συμπεριλαμβανομένων και ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται με κλασσική διδασκαλία από έδρας με χρήση του μαυροπίνακα (with chalk and a blackboard) ή και διαφανειών ή και power point. Η επικοινωνία και ανταλλαγή υλικού σχετικά με το μάθημα γίνονται μέσω email, ενώ στην ιστοσελίδα users.auth.gr/papagd/metaptyxiako περιέχονται σε ηλεκτρονική μορφή οι σημειώσεις του μαθήματος, η βιβλιογραφία καθώς και οι διαλέξεις powerpoint της Διονυσίας Παπαγιανοπούλου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων130,4
Σύνολο391,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές από τη διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις ή και με την ανάληψη και παρουσίαση εργασιών (βιβλιογραφικής εργασία, λύση σύνθετων προβλημάτων) που διεξάγονται στις θεσμοθετημένες εξεταστικές περιόδους. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν κατά μέσο όρο δέκα (10) εννοιολογικά σύνθετα θέματα που αντιστοιχούν στο σύνολο της ύλης που απαρτίζει το μάθημα. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν με βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία και τη μελέτη όσο και την κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασμού γνώσεων και πληροφοριών. Η βαθμολογία είναι αναλογικά κατανεμημένη ανά διδάσκοντα, με βάση το πρόγραμμα των αντίστοιχων διαλέξεών τους. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες. Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες, ώρα και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Βασίλης Δημόπουλος Stuart Warren & Paul Wyatt «Organic Synthesis: The Disconnection Approach», 2009, ISBN-13: 978-047071236 2) Διονυσία Παπαγιαννοπούλου Adam, M. J.; Wilbur, S. D. Radiohalogens for imaging and therapy. Chem. Soc. Rev., 2005, 34, 153–163. Wilbur, S. D. Radiohalogenation of Proteins: An Overview of Radionuclides, Labeling Methods, and Reagents for Conjugate Labeling. Bioconj. Chem., 1992, 3(6), 433-470 Elsinga, P. H. Radiopharmaceutical chemistry for positron emission tomography. Methods, 2002, 27, 208–217 3) Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα Medicinal Research Reviews Mini reviews in Medicinal Chemistry Current Medicinal Chemistry Current Pharmaceutical Design Current Enzyme Inhibition
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-06-2013