Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων / Sustainable management of water resources
ΚωδικόςΠΠΒΑΒ05-2018
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016705

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΠΒΑ 2018-2023

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600133891
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΠΠΒΑΒ05-2018Ελπίδα-Κλεάνθη Κολοκυθά, Ιωάννης Μυλόπουλος, Δημήτριος Τολίκας
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός: • να αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των υδατικών προβλημάτων σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να αναγνωρίζει τις σχέσεις τους με το γενικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα, • να γνωρίζει τις βασικές αρχές που διέπουν τη χάραξη της βιώσιμης υδατικής πολιτικής και να διακρίνει και γνωρίζει τόσο τις αντίστοιχες τεχνικές όσο και τις αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές όψεις της, • να αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα σχετικά με την αξιοποίηση, την προστασία και την αποκατάσταση υδατικών συστημάτων, στο πνεύμα της ολιστικής θεώρησης των οικοσυστημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Υδατικοί πόροι και περιβάλλον: Το νερό στον πλανήτη. Η κρίση της διαχείρισης και η κρίση των υδατικών πόρων. Διαχείριση υδατικών πόρων και περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Βιώσιμη υδατική πολιτική. Αρχές και μέθοδοι. Η ολιστική προσέγγιση. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Εφαρμογές και παραδείγματα από τον ελληνικό και διεθνή χώρο. Προσφορά και ζήτηση νερού: Η διαχείριση της προσφοράς. Η τεχνολογική διάσταση της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Υδατικοί πόροι και υδραυλικά έργα. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η διαχείριση της ζήτησης. Η κοινωνική διάσταση της διαχείρισης υδατικών πόρων. Εφαρμογές σε υδρευτικές και αρδευτικές χρήσεις. Η διαχείριση των υδατικών πόρων στην προοπτική της αειφορίας. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδρολογικών λεκανών. Διαχείριση της ζήτησης του νερού. Αποκεντρωμένες και Συμμετοχικές προσεγγίσεις και πρακτικές στη διαχείριση του νερού. Δείκτες αειφορίας και αξιολόγησή τους. Το νερό ως οικονομικό αγαθό: Οικονομικές μέθοδοι και εργαλεία στην προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων. Ανάκτηση του κόστους του νερού. Κοστολόγηση του νερού σύμφωνα με την πλήρη αξία του. Παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα. Θεσμικό πλαίσιο: Αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες. Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60). Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή. Διαχείριση υδατικών πόρων και περιφερειακή ανάπτυξη. Σχέδιο διαχείρισης υδρολογικής λεκάνης. Παραδείγματα και εφαρμογές. Διαχείριση διασυνοριακών υδρολογικών λεκανών: Εξομάλυνση συγκρούσεων και διευθέτηση εντάσεων. Ολοκληρωμένη διαχείριση διακρατικών λεκανών. Διεθνείς Συμφωνίες και προβλήματα. Μέθοδοι Αποφάσεων στη διαχείριση διεθνών υδάτων. Αρχές Υδροδιπλωματίας. Παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.
Λέξεις Κλειδιά
ολοκληρωμένη διαχείριση νερού, πολιτική νερού, πράσινη ανάπτυξη, διασυνοριακές υδρολογικές λεκάνες, τιμολόγηση, προσφορά, ζήτηση, κλιματική αλλαγή, μέθοδοι προσαρμογής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις803,2
Σεμινάρια
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο461,8
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Εξετάσεις40,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Daniel P. Loucks, Eelco van Beek,Water Resource Systems Planning and Management. An Introduction to Methods, Models, and Applications. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-44234-1
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2023