ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ / SPECIAL TOPICS IN PROSE
ΚωδικόςΜΕΦ633
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280011041

Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακό τμήματος Φιλολογίας 2014

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Μεσαιωνική Ελληνική ΦιλολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακό τμήματος Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Μεσαιωνική Ελληνική ΦιλολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600133980
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλή γνώση της μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσας και γενική γνώση της μεσαιωνικής γραμματείας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διακρίνουν διαφορετικές μορφές διαλογικών κειμένων της βυζαντινής γραμματείας, καθώς και τον ρόλο που αυτές επιτελούν. Θα είναι επίσης σε θέση να εντοπίσουν τους στόχους του κάθε συγγραφέα με τη χρήση του διαλόγου, αλλά και να αξιολογήσουν την επιτυχή ενσωμάτωσή του σε διαφορετικά είδη κειμένων. Τέλος, οι φοιτητές/ήτριες θα έχουν εξασκηθεί στη σύνταξη γραπτών εργασιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξέτασε τη μορφή του διαλόγου στη βυζαντινή πεζογραφία, από την ύστερη αρχαιότητα ως τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου. Μελετήθηκαν παραδείγματα διαλογικών κειμένων από διαφορετικούς γραμματειακούς χώρους, όπως η λογοτεχνία, η φιλοσοφία και η θεολογία. Συζητήθηκαν σύγχρονες λογοτεχνικές προσεγγίσεις του διαλόγου και αναδείχθηκε η σημασία και η συχνότητα της διαλογικής μορφής στα βυζαντινά κείμενα.
Λέξεις Κλειδιά
Βυζαντινή λογοτεχνία, διάλογος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1856,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών2508,6
Σύνολο43515
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών έγινε με 2 γραπτές εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Anna Maria Ieraci Bio, ‘Il dialogo nella letteratura bizantina’, in A. Garzya (επιμ.), Spirito e forma della letteratura bizantina, Acts de la séance plénière d’ouverture du XXe Congrès international des études byzantines (Paris, 2001) (Naples, 2006), 21-45 2. Averil Cameron, 'Can Christians do dialogue?', Studia Patristica 63.11 (2013). 3. Averil Cameron, Dialoguing in Late Antiquity, Cambridge, Mass. 2014. 4. Mary B. Cunningham, ‘Dramatic device or didactic tool? The function of dialogue in Byzantine preaching’, in Elizabeth Jeffreys (επιμ.), Rhetoric in Byzantium (Aldershot, 2003), 101-13. 5. R. Romano, La satira bizantina dei secoli XI-XV: il patriota, Caridemo, Timarione, Cristoforo di Mitilene, Michele Psello, Theodoro Prodromo, Carmi ptocoprodromici, Michele Haplucheir, Giovanni Catrara, Mazaris, La messa del glabro, Sinassario del venerabile asino (Turin, 1999). 6. Annelie Volgers και Claudio Zamagni (επιμ.), Erotapokriseis. Early Christian Question and Answer Literature in Context (Leuven, 2004).
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2017