ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / DIPLOMATIC HISTORY: INTERNATIONAL CRISES OF THE COLD WAR
ΚωδικόςΔΕΝΣΑ06
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016765

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής117,5
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕπιλογής117,5
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΕπιλογής117,5
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600134071
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές Γνώσεις ευρωπαϊκής και παγκόσμιας Διπλωματικής/Διεθνούς Ιστορίας του 20ού αιώνα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να: 1. γνωρίζουν την εξέλιξη των σημαντικότερων διεθνών ζητημάτων από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου· 2. αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους δρώντες και παράγοντες που συνέβαλαν στην εκδήλωση, κλιμάκωση και τερματισμό διεθνών κρίσεων την ίδια περίοδο· 3. ιεραρχούν τη σχετική σημασία πολιτικών, στρατιωτικών και οικονομικών παραμέτρων για την πορεία των διεθνών σχέσεων· 4. αξιολογούν και αξιοποιούν πληροφορίες για τις μεταπολεμικές διεθνείς σχέσεις· 5. διαθέτουν επαρκές ιστορικό υπόβαθρο για την κατανόηση προσεγγίσεων στα διεθνή φαινόμενα από τη σκοπιά του τόσο του Διεθνούς Δικαίου όσο και των Διεθνών Σχέσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι φοιτητές καλούνται να εμβαθύνουν στην ιστορία των διεθνών σχέσεων τόσο κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου όσο και κατά τη μεταψυχροπολεμική εποχή, με άξονες τις ακόλουθες ευρύτερες θεματικές: 1. Τα πυρηνικά όπλα, το ενδεχόμενο της χρήσης τους και ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών. 2. Επεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε τρίτες χώρες και κρίσεις του Ψυχρού Πολέμου. 3. Η προσέγγιση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. 4. Επεμβάσεις της Σοβιετικής Ένωσης σε τρίτες χώρες και κρίσεις του Ψυχρού Πολέμου. 5. Ο τερματισμός του Ψυχρού Πολέμου. 6. Κρίσεις της μεταψυχροπολεμικής περιόδου. Οι γενικές θεματικές εξειδικεύονται σε σαράντα δύο ειδικότερα θέματα, τα οποία οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν. Η συμμετοχή τους υποστηρίζεται από ιδιαίτερους για κάθε θέμα ηλεκτρονικούς φακέλους εργασίας, κατάλογο πηγών στο διαδίκτυο και εκτενή βιβλιογραφία. Απαραίτηση η καλή γνώση της αγγλικής για τη χρήση των πηγών.
Λέξεις Κλειδιά
Ψυχρός Πόλεμος, διπλωματία, διαχείριση κρίσεων, επέμβαση, διπολισμός, αποτροπή, ύφεση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • ηλεκτρονικοί φάκελοι
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η συμμετοχή των φοιτητών υποστηρίζεται από ιδιαίτερους για κάθε θέμα ηλεκτρονικούς φακέλους εργασίας, κατάλογο πηγών στο διαδίκτυο και εκτενή βιβλιογραφία, μέρος της οποίας είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο και τις βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Εξετάσεις371,5
Σύνολο1887,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή στο μάθημα και δημόσια παρουσίαση θεμάτων (33%) Γραπτή εργασία (33%) Γραπτή τελική εξέταση (33%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Peter Calvocoressi, Η διεθνής πολιτική μετά το 1945, 2 τόμοι (μετάφραση: Γιώργος Βοσκόπουλος, Κωνσταντίνος Τ. Κολιόπουλος, Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης), εκδ. Τουρίκη, 2010, ISBN 978-960-6761-08-9
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ National Security Archive: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/ Cold War International History Project, Virtual Archive: http://wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=va2.browse&sort=Collection Cold War International History Project, Cold War International History Project Bulletin (1-16): http://wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=topics.publications Central Intelligence Agency, Library (ιδίως: Center for the Study of Intelligence, Freedom of Information Act Electronic Reading Room) : https://www.cia.gov/library/index.html
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-10-2018